• El diputat liberal ha detallat les 80 esmenes presentades al pressupost de la Generalitat i que afecten 14 municipis de la província

Girona, dilluns 9 de març de 2020.- “Un cop més ens trobem que aquest 9’9% d’inversió del pressupost a comarques gironines no dona sortia a moltes demandes i urgències de la província”. D’aquesta manera s’ha manifestat el portaveu provincial i diputat de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, Jean Castel, durant la roda de premsa que ha ofert aquest matí a la seu del partit a Girona i on ha detallat bona part de les esmenes presentades al pressupost de la Generalitat i que afecten a la província de Girona. “De les més de 1.200 esmenes presentades tant a la llei d’acompanyament com a la pròpia llei de pressupostos, 80 fan referència a 14 municipis gironins”, ha especificat.

En primer lloc, el diputat liberal ha destacat la necessitat de crear “un fons per l’increment de mitjans del jutjat de Girona encarregat de les clàusules abusives en crèdits hipotecaris, que recordem com va quedar bloquejat i obstruït per la gran quantitat de demandes que van presentar-se”. Tanmateix, Castel ha volgut posar èmfasi en l’àmbit sanitari, el qual concentra la major part de les esmenes presentades pel partit taronja, i és en aquest sentit que ha destacat la necessitat de crear un fons per garantir el reforç de personal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Josep Trueta de Girona, la creació d’un fons per incorporar el servei de pediatria al Centre d’Atenció Primària de Tossa o destinar una partida a la incorporació del servei d’urgències nocturnes en aquest mateix CAP. “Hem de tenir en compte les distàncies que hi ha entre poblacions i això són vides”, ha remarcat.

D’altra banda, Castel ha destacat la importància de destinar una partida al finançament d’una àrea d’inspecció fitosanitària al port de Palamós “perquè és evident que el retorn econòmic i laboral serà elevat ja que ara només mou unes 180.000 tones anuals quan té capacitat per moure’n 550.000”. També en clau econòmica i laboral ha volgut destacar la necessitat de crear un fons per remodelar i adequar el Castell de Sant Ferran de Figueres que permeti alhora “posar de relleu l’inestimable valor històric i cultural de la fortalesa”.

Finalment, el diputat taronja ha senyalat les propostes en matèria assistencial i educativa perquè “la província té comptes pendents com ara la creació del nou institut de Lloret de Mar, el de Palafrugell, l’escola Carme Guasch de Figueres o la rehabilitació de l’institut de Sarrià de Ter”. Pel que fa a necessitats assistencials, Castel ha indicat que Ciutadans ha presentat un seguit d’esmenes per aconseguir una residència i centre de dia a Santa Cristina d’Aro, Castelló d’Empúries i Figueres.

 

 

Castel: “Una vez más nos encontramos que este 9’9% de inversión de los presupuestos en las comarcas gerundenses no da salida a muchas demandas y urgencias”

  • El diputado liberal ha detallado las 80 enmiendas presentadas al presupuesto de la Generalitat y que afectan a 14 municipios de la provincia

Girona, lunes 9 de marzo de 2020.- “Una vez más nos encontramos que este 9’9% de inversión del presupuesto en las comarcas gerundenses no da salida a muchas demandas y urgencias de la provincia”. De esta manera se ha manifestado el portavoz provincial y diputado de Ciudadanos (Cs) en el Paralment de Cataluña Jean Castel durante la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana en la sede del partido en Girona y donde ha detallado buena parte de las enmiendas presentadas al presupuesto de la Generalitat y que afectan a la provincia de Girona. “De las más de 1.200 enmiendas presentadas a la ley de acompañamiento como a la propia ley de presupuestos, 80 hacen referencia a 14 municipios gerundenses”, ha especificado.

En primer lugar, el diputado liberal ha destacado la necesidad de crear “un fondo para el incremento de medios del juzgado de Girona encargado de les clausulas abusivas en créditos hipotecarios, que recordamos como quedó bloqueado y obstruido por la gran cantidad de demandas se presentaron.” Sin embargo, Castel ha querido poner énfasis en el ámbito sanitario, el cuál concentra la mayor parte de las enmiendas presentadas por el partido naranja, y es en este sentido que ha destacado la necesidad de crear un fondo para garantizar el refuerzo de personal, la apertura en verano y vacaciones de todas las camas del hospital Josep Trueta de Griona, la creación de un fondo para incorporar el servicio de pediatría en el Centro de Atención Primaria de Tossa o destinar una partida a la incorporación del servicio de urgencias nocturnas en este mismo CAP. “Debemos tener en cuenta las distancias que hay entre las poblaciones y esto son vidas”,  han remarcado.

Por otro lado, Castel ha destacado la importancia de destinar una partida a la financiación de un área de inspección fitosanitaria en el puerto de Palamós “porqué es evidente que el retorno económico y laboral será elevado ya que ahora solo mueve unas 180.000 toneladas anuales cuando tiene capacidad para mover 550.000”. También en clave económica y laboral ha querido destacar la necesidad de crear un fondo para remodelar y adecuar el Castell de Sant Ferran de Figueres que permita al mismo tiempo “poner en relieve el inestimable valor histórico y cultural de la fortaleza”.

Finalmente, el diputado naranja ha señalado las propuestas en materia asistencial y educativa porque “la provincia tiene cuentas pendientes como la creación del nuevo instituto de Lloret de Mar, el de Palafrugell, la escuela Carme Guasch de Figueres o la rehabilitación del instituto de Sarrià de Ter.” En lo referido a necesidades asistenciales, Castel ha indicado que Ciudadanos ha presentado un serie de enmiendas para conseguir una residencia y centro de día en Santa Cristina de Aro, Castelló d’Empúries y Figueres.