• El portaveu municipal, Daniel Pamplona, indica que es una mesura senzilla d’aplicar i fàcil de calibrar el seu efecte positiu per poder-la estendre a més barris

Girona, dimarts 25 de febrer de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha anunciat que presentarà una instància per sol·licitar al govern mesures urgents i prioritàries per acabar amb els robatoris constants que s’estan produint en diversos barris de la ciutat. “Cal reforçar la presència policial i el patrullatge a peu en les zones de Girona que estan patint més robatoris i evitar que es vagin estenent per la resta de la ciutat, ara els pateixen a Palau però això pot derivar a qualsevol altre punt”, ha indicat.

El portaveu liberal ha manifestat que la “sensació d’inseguretat a Girona ha augmentat ràpidament des de finals de l’any passat” i ha volgut recordar com, per exemple, a la urbanització Mas Jardí “els veïns van decidir fer torns de patrulla ciutadana per vigilar els seus habitatges”. El regidor taronja ha considerat fora de lloc que els veïns hagin d’auto-organitzar-se per fer tasques policials “quan a la ciutat comptem amb policia local i policia supramunicipal que poden coordinar-se, intercanviar informació i fomentar relacions i tenir major presència al carrer de la que tenen ara”.

Pamplona entén imprescindible el patrullatge a peu “per l’efecte dissuasiu” que genera. “És important que la policia sàpiga quins moviments hi ha pels barris, sobretot de matinada”, ha remarcat. A més, el regidor ha indicat que es tracta d’una mesura senzilla d’aplicar “i fàcil de calibrar el seu efecte positiu” que es pot estendre també en altres barris “on està proliferant aquest clima d’inseguretat”.

 

 

Pamplona (Cs): “Hay que reforzar la presencia policial y el patrullaje a pie en las zonas de Girona que están sufriendo más robos”

  • El portavoz municipal Daniel Pamplona indica que es una medida sencilla de aplicar y fácil de calibrar su efecto positivo para poderla extender en más barrios

Girona, martes 25 de febrero de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona Daniel Pamplona ha anunciado que presentará una instancia para solicitar al gobierno medidas urgentes y prioritarias para acabar con los robos constantes que se están produciendo en varios barrios de la ciudad. “Hay que reforzar la presencia policial y el patrullaje a pie en las zonas de Girona que están sufriendo más robos y evitar que se vayan extendiendo por el resto de la ciudad, ahora los sufren en Palau pero esto puede derivar a cualquier otro punto”, ha indicado.

El portavoz liberal ha manifestado que la “sensación de inseguridad en Girona ha aumentado rápidamente desde finales del año pasado” y ha querido recordar como, por ejemplo, en la urbanización Mas Jardí “los vecinos decidieron hacer turnos de patrulla ciudadana para vigilar sus viviendas”. El concejal naranja ha considerado desmesurado que los vecinos tengan que autoorganizarse para hacer tareas policiales “cuando en la ciudad contamos con policía local y policía supramunicipal que pueden coordinarse, intercambiar información y fomentar relaciones y tener mayor presencia en la calle de la que tienen ahora”.

Pamplona entiende imprescindible el patrullaje a pie “por el efecto disuasivo” que genera. “Es importante que la policía sepa qué movimientos hay por los barrios, sobre todo de madrugada”, ha remarcado. Además, el edil ha indicado que se trata de una medida sencilla de aplicar “y fácil de calibrar su efecto positivo” que se puede extender también en otros barrios “donde está proliferando este clima de inseguridad”.