• Cs presenta una moció de suport a la llibertat d’elecció educativa a Figueres després del malestar i inquietud que ha provocat l’esborrany del decret d’Admissió d’Alumnes i de Concerts Educatius

Figueres, divendres 28 de febrer de 2020.- “L’escola concertada és part del sistema d’educació públic i no es poden canviar les regles del joc a meitat de la partida”. Això és el que ha afirmat el portaveu del grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, arran del malestar i inquietud que ha provocat en les famílies l’esborrany del decret d’Admissió i de la Concertada que ha donat a conèixer la Generalitat.

Per al regidor de la formació liberal “l’educació de la xarxa pública ha de ser finançada i no pot recaure en la butxaca de les famílies” i per aquest motiu ha anunciat que el seu grup municipal presentarà una moció de suport a la llibertat d’elecció educativa en tots els municipis catalans en els quals té representació, perquè es pugui debatre en el pròxim ple municipal.

En la moció es mostra el suport als centres d’educació públics, concertats i privats. També es defensa la disponibilitat d’oferta educativa de cada municipi vetllant per la llibertat d’elecció de les famílies i per una màxima qualitat en l’educació, en particular de tots els centres sostinguts amb fons públics. La formació taronja també proposa que es defensi la suficiència de mitjans i recursos per a l’educació pública i concertada.

Finalment, Amelló ha assegurat que des del seu partit continuaran treballant per a millorar la qualitat del sistema educatiu i que estaran “vigilants” perquè no es vulnerin els drets de pares i alumnes millorant sempre l’educació pública i privada.

 

 

Amelló (Cs): “La escuela concertada es parte del sistema de educación público y no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partida”

  • Cs presenta una moción de apoyo a la libertad de elección educativa en Figueres después del malestar e inquietud que ha provocado el borrador del decreto de Admisión de Alumnos y de Conciertos Educativos

Figueres, viernes 28 de febrero de 2020.- “La escuela concertada es parte del sistema de educación público y no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de la partida”. Esto es lo que ha afirmado el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, a raíz del malestar e inquietud que ha provocado en las familias el borrador del decreto de Admisión y de la Concertada que ha dado a conocer la Generalitat.

Para el concejal de la formación liberal “la educación de la red pública debe estar financiada y no puede recaer en el bolsillo de las familias” y por este motivo ha anunciado que su grupo municipal presentará una moción de apoyo a la libertad de elección educativa en todos los municipios catalanes en los que tiene representación, para que se pueda debatir en el próximo pleno municipal.

En la moción se muestra el apoyo a los centros de educación públicos, concertados y privados. También se defiende la disponibilidad de oferta educativa de cada municipio velando por la libertad de elección de las familias y por una máxima calidad en la educación, en particular de todos los centros sostenidos con fondos públicos. La formación naranja también propone que se defienda la suficiencia de medios y recursos para la educación pública y concertada.

Finalmente, Amelló ha asegurado que desde su partido seguirán trabajando para mejorar la calidad del sistema educativo y que estarán “vigilantes” para que no se vulneren los derecho de padres y alumnos mejorando siempre la educación pública y privada.