• La regidora liberal, Elisabeth Guillén, veu necessari que l’administració “conscienciï i promogui una percepció positiva de l’autisme”

Figueres, dijous 20 de febrer de 2020.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Figueres pretén que tots els edificis públics estiguin dotats amb un Sistema Augmentatiu i Alternatiu de Comunicació (SAAC) i pictogrames per a persones amb autisme. Per això, la regidora Elisabeth Guillén ha presentat una moció que haurà de debatre’s en el ple municipal amb la intenció que “des de la pròpia administració es conscienciï i promogui una percepció positiva de l’autisme que permeti comprendre millor aquest problema i cobrir les necessitats de les persones amb autisme”. Un primer pas serà l’adopció del SAAC -símbols i pictogrames, fonamentalment- en espais i edificis públics, mobiliari urbà, parcs i jardins o zones d’esbarjo per a facilitar que les persones amb autisme puguin comunicar-se amb el seu entorn més pròxim. “Òbviament, també proposarem que altres administracions, fundacions, entitats, comerços i empreses s’adhereixin a la incorporació del SAAC per a facilitar la inclusió”, ha assenyalat Guillén.

La moció del grup liberal també proposa la realització d’una campanya de sensibilització i conscienciació sobre les persones que pateixen trastorn de l’espectre autista el dia 2 d’abril, aprofitant que és el dia mundial de conscienciació sobre l’autisme. En aquest sentit, ha inclòs en la proposta que es llegeixi un manifest institucional en un centre educatiu per a reafirmar el compromís amb les persones autistes, la realització d’una conferència-taller per a nens, adults i famílies que permeti conscienciar sobre aquest fenomen i promoure una campanya de difusió en xarxes socials sobre la commemoració del 2 d’abril. “Les persones amb autisme s’enfronten a múltiples dificultats associades a la discriminació, l’estigma i la falta de comprensió i això és inacceptable”, ha assenyalat Guillén.

 

 

Cs Figueres pide que todos los edificios públicos cuenten con señalización y pictogramas para personas con autismo

  • La concejal liberal, Elisabeth Guillén, ve necesario que la administración “conciencia y promueva una percepción positiva del autismo”

Figueres, jueves 20 de febrero de 2020.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Figueres pretende que todos los edificios públicos estén dotados con un Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) y pictogramas para personas con autismo. Para ello, la concejal Elisabeth Guillén ha presentado una moción que deberá debatirse en el pleno municipal con la intención que “desde la propia administración se conciencie y promueva una percepción positiva del autismo que permita comprender mejor este problema y cubrir las necesidades de las personas con autismo”. Un primer paso será la adopción del SAAC -símbolos y pictogramas, fundamentalmente- en espacios y edificios públicos, mobiliario urbano, parques y jardines o zonas de recreo para facilitar que las personas con autismo puedan comunicarse con su entorno más próximo. “Obviamente, también propondremos que otras administraciones, fundaciones, entidades, comercios y empresas se adhieran a la incorporación del SAAC para facilitar la inclusión”, ha señalado Guillén.

La moción del grupo liberal también propone la realización de una campaña de sensibilización y concienciación sobre las personas que padecen trastorno del espectro autista el día 2 de abril, aprovechando que es el día mundial de concienciación sobre el autismo. En este sentido, ha incluido en la propuesta que se lea un manifiesto institucional en un centro educativo para reafirmar el compromiso con las personas autistas, la realización de una conferencia-taller para niños, adultos y familias que permita concienciar sobre este fenómeno y promover una campaña de difusión en redes sociales sobre la conmemoración del 2 de abril. “Las personas con autismo se enfrentan a múltiples dificultades asociadas a la discriminación, el estigma y la falta de comprensión y eso es inaceptable”, ha señalado Guillén.