• El diputat autonòmic, Héctor Amelló, recorda que la remodelació de la carretera s’ha de realitzar per millorar la seguretat, pacificar el trànsit i reduir accidents

Parlament de Catalunya, dijous 20 de febrer de 2020.- “Era necessari aprovar aquest estudi per pacificar la carretera de Lloret a Sant Feliu i fer-la més segura per a tothom”. D’aquesta manera ha celebrat el diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, Héctor Amelló, que la Comissió de Territori hagi aprovat la seva proposta de resolució parlamentària instant el Servei Català de Trànsit a realitzar un estudi tècnic de la GI-682 que determini les mesures més eficaces per regular el trànsit, millorar la seguretat i pacificar la via. “Es tracta d’una demanda en la que estan d’acord, per exemple, tots els partits amb representació municipal a Lloret perquè és necessària”, ha senyalat.

El diputat liberal ha vinculat aquesta proposta de resolució a l’elaboració d’un calendari que contempli l’execució de totes les millores en seguretat vial contemplades en l’estudi tècnic. “Bàsicament, es tracta que el Servei Català de Trànsit ens digui si calen carrils d’acceleració-desacceleració, rotondes o semàfors per reduir el risc de sinistralitat”, ha indicat Amelló.

Durant la seva intervenció en la Comissió de Territori el diputat taronja ha recordat que precisament la GI-682 entre Lloret i Sant Feliu de Guíxols “compta amb molts punts negres” a causa dels “més de 350 revolts, els múltiples trams de visibilitat reduïda, els canvis de rasant o els accessos a urbanitzacions” que obliguen els conductors a realitzar maniobres d’accés i sortida a les urbanitzacions, càmpings i incorporació a la carretera “en condicions molt precàries de seguretat i pràcticament sense visibilitat”.

 

 

Amelló (Cs): “Era necesario aprobar el estudio de la GI-682 para hacer más segura la carretera de Lloret a Sant Feliu de Guíxols”

  • El diputado autonómico Héctor Amelló recuerda que la remodelación de la carretera se debe realizar para mejorar la seguridad, pacificar el tráfico y reducir accidentes

Parlament de Catalunya, jueves 20 de febrero de 2020.- “Era necesario aprobar este estudio para pacificar la carretera de Lloret a Sant Feliu y hacerla más segura para todo el mundo”. De este modo ha celebrado el diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Cataluña Héctor Amelló que la Comisión de Territorio haya aprobado su propuesta de resolución parlamentaria instando al Servicio Catalán de Tráfico a realizar un estudio técnico de la GI-682 que determine las medidas más eficaces para regular el tráfico, mejorar la seguridad y pacificar la vía. “Se trata de una demanda en la que están de acuerdo, por ejemplo, todos los partidos con representación municipal en Lloret porque es necesaria”, ha señalado.

El diputado liberal ha vinculado esta propuesta de resolución a la elaboración de un calendario que contemple la ejecución de todas las mejoras en seguridad vial contempladas en el estudio técnico. “Básicamente, se trata que el Servicio Catalán de Tráfico nos diga si hacen falta carriles de aceleración-desaceleración, rotondas o semáforos para reducir el riesgo de siniestralidad”, ha indicado Amelló.

Durante su intervención en la Comisión de Territorio el diputado naranja ha recordado que precisamente la GI-682 entre Lloret y Sant Feliu de Guíxols “cuenta con muchos puntos negros” a causa de las “más de 350 curvas, los múltiples tramos de visibilidad reducida, los cambios de rasante o los accesos a urbanizaciones” que obligan a los conductores a realizar maniobras de acceso y salida a las urbanizaciones, campings e incorporación a la carretera “en condiciones muy precarias de seguridad y prácticamente sin visibilidad”.