• El diputat autonòmic, Héctor Amelló, indica que la mesura convertirà Palamós en una locomotora econòmica i provocarà un canvi en l’estacionalitat laboral

Parlament de Catalunya, dimecres 19 de febrer de 2020.- “El Punt d’Inspecció Fronterera en el port de Palamós permetrà a moltes empreses de Girona abaratir costos i convertir Palamós en la capital portuària i marítima del nord de Catalunya”. D’aquesta manera ha defensat el diputat autonòmic de Ciutadans (Cs), Héctor Amelló, la seva proposta de resolució -que ha sortit aprovada- per a iniciar tots els tràmits necessaris perquè el Govern d’Espanya permeti un Punt d’Inspecció Fronterer (PIF) en el port empordanès per a l’entrada de productes d’origen animal, vegetal i peribles procedents de tercers països i destinats per al consum humà.

El diputat liberal ha recordat que actualment el port comercial de Palamós, especialitzat en mercaderies a granel i càrrega general, mou entorn de 180.000 tones anuals “però posseeix una capacitat de fins a 500.000 tones, així que tenim molt de marge de creixement”. Per Amelló, l’obtenció del PIF “és evident que convertiria Palamós en una locomotora econòmica i permetria la creació de treballs directes i indirectes”. De fet, es tracta d’una aposta “relativament ràpida i amb una inversió mínima”.

El parlamentari taronja s’ha mostrat satisfet per l’aprovació de la proposta de resolució i ha remarcat que les pròpies característiques del port de Palamós (pesquer, comercial, de passatgers i esportiu), que compta amb una de les badies més profundes del Mediterrani occidental i està enmig de la Costa Brava el converteixen en un espai geoestratègic ideal per albergar una infraestructura portuària de primer nivell. Per aquesta raó, Amelló ha insistit en remarcar que l’ampliació de les capacitats del port impulsarà Palamós “com un centre logístic de comerç marítim que obre nombroses possibilitats d’ocupació que també poden suposar un canvi substancial en l’estacionalitat laboral dels veïns de Palamós”.

 

 

Amelló (Cs): “El Punto de Inspección Fronteriza en el puerto de Palamós permitirá a muchas empresas de Girona abaratar costes”

  • El diputado autonómico Héctor Amelló indica que la medida convertirá Palamós en una locomotora económica y provocará un cambio en la estacionalidad laboral

Parlament de Catalunya, miércoles 19 de febrero de 2020.- “El Punto de Inspección Fronteriza en el puerto de Palamós permitirá a muchas empresas de Girona abaratar costes y convertir Palamós en la capital portuaria y marítima del norte de Catalunya”. De esta manera ha defendido el diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) Héctor Amelló su propuesta de resolución -que ha salido aprobada- para iniciar todos los trámites necesarios para que el Gobierno de España permita un Punto de Inspección Fronterizo (PIF) en el puerto ampurdanés para la entrada de productos de origen animal, vegetal y perecederos procedentes de terceros países y destinados para consumo humano.

El diputado liberal ha recordado que actualmente el puerto comercial de Palamós, especializado en mercancías a granel y carga general, mueve en torno a 180.000 toneladas anuales “pero posee una capacidad de hasta 500.000 toneladas, así que tenemos mucho margen de crecimiento”. Para Amelló, la obtención del PIF “es evidente que convertiría Palamós en una locomotora económica y permitiría a creación de trabajos directos e indirectos”. De hecho, se trata de una apuesta “relativamente rápida y con una inversión mínima”.

El parlamentario naranja se ha mostrado satisfecho por la aprobación de la propuesta de resolución y ha remarcado que las propias características del puerto de Palamós (pesquero, comercial, de pasajeros y deportivo), que cuenta con una de las bahías más profundas del Mediterráneo occidental y están en medio de la Costa Brava lo convierten en un espacio geoestratégico ideal para albergar una infraestructura portuaria de primer nivel. Por esa razón, Amelló ha insistido en remarcar que la ampliación de las capacidades del puerto impulsará Palamós “como un centro logístico de comercio marítimo que abre numerosas posibilidades de empleo que también pueden suponer un cambio sustancial en la estacionalidad laboral de los vecinos de Palamós”.