• El diputat liberal defensa també negociar amb AENA el nou document de regulació aeroportuària per aconseguir una rebaixa dels costos a l’aeroport de Girona

Parlament de Catalunya, dimecres 19 de febrer de 2020.- “Girona depèn d’aquest aeroport i no el podem perdre ni amb Ryanair ni amb cap altra companyia”. D’aquesta manera s’ha expressat el diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, Javier Rivas, durant la Comissió de Territori celebrada aquest matí en la qual s’ha aprovat la seva proposta de resolució reclamant una minoració de costos dels serveis aeroportuaris o que la Generalitat gestioni els processos laborals en defensa dels treballadors de Ryanair.

El diputat liberal ha remarcat que “no estem demanant coses estranyes” i és per aquesta raó que ha considerat assumible per tots els partits aprovar els quatre punts de la proposta de resolució “tot i estar a les antípodes del pensament polític”. La proposta de resolució que ha quedat aprovada suposa que la Generalitat es compromet a negociar amb AENA l’elaboració del Document de Regulació Aeroportuària que haurà d’aplicar-se a partir de 2021 per tal que es rebaixin els costos dels serveis aeroportuaris (aterratge, enlairament, torre de control, aproximació o handling); a revisar el compliment de tots els “Contractes Turístics” firmats amb Ryanair; gestionar els processos laborals establerts davant l’anunci del tancament de la base de Girona en defensa dels drets dels treballadors; i incloure les dades de viatgers dels aeroports dependents de la Generalitat en format “dades obertes”.

Rivas ha volgut deixar clar que l’aeroport de Girona és una infraestructura fonamental de la província i per això ha manifestat que “la nostra responsabilitat és intentar buscar solucions” perquè esdevingui competitiu i pugui funcionar òptimament.

 

 

Rivas (Cs): “Girona depende de este aeropuerto y no lo podemos perder ni con Ryanair ni con ninguna otra compañía

  • El diputado liberal defiende también negociar con AENA el nuevo documento de regulación aeroportuaria para conseguir una rebaja de los costes en el aeropuerto de Girona

Parlament de Catalunya, 19 de febrero de 2020.- “Girona depende de este aeropuerto y no lo podemos perder ni con Ryanair ni con ninguna otra compañía”. De este modo se ha expresado el diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) en el Parlament de Cataluña Javier Rivas durante la Comisión de Territorio celebrada esta mañana en la cual se ha aprobado su propuesta de resolución reclamando una minoración de costes de los servicios aeroportuarios o que la Generalitat gestione los procesos laborales en defensa de los trabajadores de Ryanair.

El diputado liberal ha remarcado que “no estamos pidiendo cosas extrañas” y es por esta razón que ha considerado asumible por todos los partidos aprobar los cuatro puntos de la propuesta de resolución “a pesar de estar en las antípodas del pensamiento político”. La propuesta de resolución que ha quedado aprobada supone que la Generalitat se compromete a negociar con AENA la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuaria que tendrá que aplicarse a partir de 2021 para que se rebajen los costes de los servicios aeroportuarios (aterrizaje, despegue, torre de control, aproximación o handling); a revisar el cumplimiento de todos los “Contratos Turísticos” firmados con Ryanair; gestionar los procesos laborales establecidos ante el anuncio del cierre de la base de Girona en defensa de los derechos de los trabajadores; e incluir los datos de viajeros de los aeropuertos dependientes de la Generalitat en formato “datos abiertos”.

Rivas ha querido dejar claro que el aeropuerto de Girona es una infraestructura fundamental de la provincia y por eso ha manifestado que “nuestra responsabilidad es intentar buscar soluciones” para que sea competitivo y pueda funcionar óptimamente.