• El diputat autonòmic, Héctor Amelló, debatrà dimecres la creació del Punt d’Inspecció Fronterera i el portaveu de Cs a Palamós, Cristóbal Posadas, debatrà demà la creació de l’escola de Capacitació Nauticopesquera

Parlament de Catalunya, dilluns 17 de febrer de 2020.- El diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, Héctor Amelló, ha reivindicat la necessitat de convertir Palamós “en la capital marítima i portuària de referència a la província de Girona”. És en aquest sentit que el proper dimecres debatrà a la Comissió de Territori la creació d’un Punt d’Inspecció Fronterera (PIF) que permetria l’entrada de productes d’origen animal, vegetal i peribles procedents de països tercers i destinats al consum humà “i això obre una possibilitat comercial molt significativa per a la província en convertir-se en un centre logístic de comerç marítim que multiplicarà les possibilitats d’ocupació directa i indirecta”. 

A més, el diputat liberal ha anunciat que també presentarà una proposta de resolució per a sol·licitar la creació d’una escola de Capacitació Nauticopesquera a Palamós. Aquesta iniciativa sorgeix després de la reunió mantinguda amb el portaveu municipal de Ciutadans a Palamós, Cristóbal Posadas, qui també ha proposat aquesta iniciativa a nivell local -es votarà en el ple municipal de demà-. “Una escola d’aquestes característiques no sols permetrà disposar de personal qualificat per a treballar en el mar sinó que, alhora, serà un revulsiu per al relleu generacional del gremi de pescadors”, ha indicat Posadas.

Per al diputat liberal, totes dues iniciatives -el PIF i l’escola de Capacitació- formen part d’un projecte que visualitza Palamós com a centre portuari de referència. “És una aposta clara que resulta beneficiosa en tres sentits concrets: formació de professionals de la mar, creació de nous llocs de treball i instal·lació d’empreses de comerç marítim i capitalitat portuària a la província que permetrà descongestionar el port de Barcelona i dinamitzar la província”, ha exposat Amelló.

 

 

Amelló (Cs): “Queremos convertir Palamós en la capital marítima y portuaria de referencia de la provincia de Girona”

  • El diputado autonómico Héctor Amelló debatirá el miércoles la creación del Punto de Inspección Fronteriza y el portavoz de Cs en Palamós Cristóbal Posadas debatirá mañana la creación de la escuela de Capacitación Nauticopesquera

Parlament de Catalunya, lunes 17 de febrero de 2020.- El diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) en el Parlament de Catalunya Héctor Amelló ha reivindicado la necesidad de convertir Palamós “en la capital marítima y portuaria de referencia de la provincia de Girona”. Es en ese sentido que el próximo miércoles debatirá en la Comisión de Territorio la creación de un Punto de Inspección Fronteriza (PIF) que permitiría la entrada de productos de origen animal, vegetal y perecederos procedentes de países terceros y destinados al consumo humano “y eso abre una posibilidad comercial muy significativa para la provincia al convertirse en un centro logístico de comercio marítimo que multiplicará las posibilidades de empleo directo e indirecto”.

Además, el diputado liberal ha anunciado que también presentará una propuesta de resolución para solicitar la creación de una escuela de Capacitación Nauticopesquera en Palamós. Esta iniciativa surge tras la reunión mantenida con el portavoz municipal de Ciudadanos en Palamós Cristóbal Posadas quién también ha propuesto esta iniciativa a nivel local -se votará en el pleno municipal de mañana-. “Una escuela de estas características no solo permitirá disponer de personal cualificado para trabajar en el mar sino que, a la vez, será un revulsivo para el relevo generacional del gremio de pescadores”, ha indicado Posadas.

Para el diputado liberal, ambas iniciativas -el PIF y la escuela de Capacitación- forman parte de un proyecto que visualiza Palamós como centro portuario de referencia. “Es una apuesta clara que resulta beneficiosa en tres sentidos concretos: formación de profesionales del mar, creación de nuevos empleos e instalación de empresas de comercio marítimo y capitalidad portuaria en la provincia que permitirá descongestionar el puerto de Barcelona y dinamizar la provincia”, ha expuesto Amelló.