• El portaveu liberal a Figueres, Héctor Amelló, vol que el pressupost reflecteixi un canvi de paradigma econòmic, social, cultural, en barris i en matèria fiscal

Figueres, dimecres 5 de febrer de 2020.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres ha anunciat que descartarà aprovar els pressupostos municipals mentre no suposin un canvi de paradigma econòmic, social, cultural, en desenvolupament dels barris i matèria fiscal. El portaveu de la formació, Héctor Amelló, ha indicat que això passa “com a mínim per la creació de l’agència de comerç i turisme i un pla estratègic per al desenvolupament d’eixos comercials en els barris”, la reducció del deute municipal, l’eliminació de la despesa supèrflua “com les partides a l’AMI”,  “mesures d’alleujament fiscal per a la classe mitjana i treballadora” i projectes de suport per a emprenedors i empreses “amb les seves respectives mesures d’acompanyament per a iniciar o ampliar negocis”

El regidor liberal ha desglossat els aspectes que ha d’incorporar el pressupost municipal per a no comptar amb el vot negatiu del partit liberal. “Volem impulsar mesures que aprofundeixin en el que ens uneix com a ciutadans, el que compartim com a veïns i solucioni els problemes comuns”, ha manifestat. Per aquest motiu, demana la creació d’un pla estratègic per a la zona oest que inclogui desenvolupament urbanístic, econòmic, social i cultural, “es imprescindible renovar el carrer Avinyonet per a evitar la degradació urbana, impulsar nous equipaments i recolzar el desenvolupament de comerços”.

Amelló ha indicat que els pressupostos haurien d’incorporar “l’impulso al pla d’acció associat a la radiografia de la pobresa que es va realitzar a petició de Ciutadans” així com la creació d’una oficina d’ajuda als veïns afectats per l’ocupació il·legal, la qual hauria de comptar “amb línies d’ajuda econòmica per a blindar edificis afectats per l’ocupació”. A més, hauran d’augmentar-se el nombre d’efectius de la Guàrdia Urbana i reduir el personal de confiança.

D’altra banda, el regidor no es descuida de la gestió del dia a dia en reclamar a l’ajuntament que garanteixi el bilingüisme en tots els seus document i accés online, redueixi el deute, i es comprometi al fet que abans de finalitzar 2020 entri en funcionament el nou servei de neteja de la ciutat i es dissenyi un carnet cultural local amb descomptes i bonificacions per als usuaris i xec regal per a tots els que compleixin 18 anys.

 

 

Amelló (Cs): “No aprobaremos ningún presupuesto que no contemple la agencia de comercio y turismo y un plan estratégico de desarrollo de ejes comerciales”

  • El portavoz liberal en Figueres Héctor Amelló quiere que el presupuesto refleje un cambio de paradigma económico, social, cultural, en barrios y materia fiscal

Figueres, miércoles 5 de febrero de 2020.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres ha anunciado que descartará aprobar los presupuestos municipales mientras no supongan un cambio de paradigma económico, social, cultural, en desarrollo de los barrios y materia fiscal. El portavoz de la formación, Héctor Amelló, ha indicado que eso pasa “como mínimo por la creación de la agencia de comercio y turismo y un plan estratégico para el desarrollo de ejes comerciales en los barrios”, la reducción de la deuda municipal, la eliminación del gasto superfluo “como las partidas a la AMI”,  “medidas de alivio fiscal a la clase media y trabajadora” y proyectos de apoyo para emprendedores y empresas “con sus respectivas medidas de acompañamiento para iniciar o ampliar negocios”

El concejal liberal ha desglosado los aspectos que debe incorporar el presupuesto municipal para no contar con el voto negativo del partido liberal. “Queremos impulsar medidas que profundicen en lo que nos une como ciudadanos, lo que compartimos como vecinos y solucione los problemas comunes”, ha manifestado. De ahí que pida la creación de un plan estratégico para la zona oeste que incluya desarrollo urbanístico, económico, social y cultural, “es imprescindible renovar la calle Avinyonet para evitar la degradación urbana, impulsar nuevos equipamientos y apoyar el desarrollo de comercios”.

Amelló ha indicado que los presupuestos deberían incorporar “el impulso al plan de acción asociado a la radiografía de la pobreza que se realizó a petición de Ciudadanos” así como la creación de una oficina de ayuda a los vecinos afectados por la ocupación ilegal, la cuál debería contar “con líneas de ayuda económica para blindar edificios afectados por la ocupación”. Además, deberán aumentarse el número de efectivos de la Guardia Urbana y reducir el número de personal de confianza.

Por otro lado, el concejal no descuida la gestión del día a día al reclamar al ayuntamiento que garantice el bilingüismo en todos sus documento y acceso online, reduzca la deuda, y se comprometa a que antes de finalizar 2020 entre en funcionamiento el nuevo servicio de limpieza de la ciudad y se diseñe un carnet cultural local con descuentos y bonificaciones para los usuarios y cheque regalo para todos los que cumplan 18 años.