• El diputat autonòmic, Jean Castel, reclama al departament d’Agricultura un canal de comunicació amb els Ajuntaments per ajudar els productors locals

Riudellots de la Selva, divendres 31 de gener de 2020.- El diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya per Girona, Jean Castel, juntament els diputats provincials Camino Fernández i Alfonso Sánchez, ha visitat aquest matí una explotació agro-ramadera d’economia circular a Riudellots de la Selva per observar de primera mà els estralls del temporal Glòria en els camps d’ordi i explicar les iniciatives que el partit liberal està duent a terme a nivell parlamentari per ajudar a pal·liar els efectes del temporal en la renda agrària. “Cal salvaguardar totes les activitats de producció agrícola evitant tancaments per impossibilitat de fer front a les destrosses ocasionades per Glòria”, ha indicat.

Castel ha destacat que “seria lògic” que el departament d’Agricultura “iniciés d’instància totes aquelles mesures encaminades a protegir el sector agrícola”. En aquest sentit, ha considerat necessari crear un canal de comunicació Generalitat-Departament-Ajuntaments perquè aquests últims “contactin amb tots els agricultors afectats del seu municipi, facilitin i ajudin a tramitar tota la documentació i així s’eviti trobar-se amb expedients als que manquen documents i provoquen que es retardin les ajudes”. “El que hauria d’estar fent el departament des del minut u és posar-se les botes i trepitjar el terreny”, ha manifestat.

El diputat autonòmic ha reclamat també la creació d’un mapa de zones agrícoles afectades pel temporal “i es pugui fer una valoració dels danys totals dels cultius, instal·lacions i infraestructures agràries, canals de reg, produccions en marxa i collites pendents”. A més, també s’ha mostrat preocupat per “com i de quina manera afectarà als nostres mercats de proximitat la manca de producció”, en especial, els marxants dels mercats setmanals que se celebren en els municipis de les comarques gironines “i ara es podran veure afectats en perdre la collita pròpia”.

 

 

Castel (Cs): “Hay que proteger todas las actividades agrícolas evitando cierres por imposibilidad de hacer frente a los destrozos de Gloria”

  • El diputado autonómico Jean Castel reclama al departamento de Agricultura un canal de comunicación con los Ayuntamientos para ayudar a los productores locales

Riudellots de la Selva, viernes 31 de enero de 2020.- El diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Cataluña por Girona Jean Castel junto a los diputados provinciales Camino Fernández y Alfonso Sánchez ha visitado esta mañana una explotación agro-ganadera de economía circular en Riudellots de la Selva para observar de primera mano los estragos del temporal Gloria en los campos de cebada y explicar las iniciativas que el partido liberal está llevando a cabo a nivel parlamentario para ayudar a paliar los efectos del temporal en la renta agraria. “Hay que salvaguardar todas las actividades de producción agrícola evitando cierres por imposibilidad de hacer frente a los destrozos ocasionadas por Gloria”, ha indicado.

Castel ha destacado que “sería lógico” que el departamento de Agricultura “iniciara de instancia todas aquellas medidas encaminadas a proteger el sector agrícola”. En este sentido, ha considerado necesario crear un canal de comunicación Generalitat-Departamento-Ayuntamientos para que estos últimos “contacten con todos los agricultores afectados de su municipio, faciliten y ayuden a tramitar toda la documentación y así se evite encontrarse con expedientes a los que faltan documentos y provocan que se retrasen las ayudas”. “Lo que debería estar haciendo el departamento desde el minuto uno es ponerse las botas y pisar el terreno”, ha manifestado.

El diputado autonómico ha reclamado también la creación de un mapa de zonas agrícolas afectadas por el temporal “y se pueda hacer una valoración de los daños totales de los cultivos, instalaciones e infraestructuras agrarias, canales de riego, producciones en marcha y cosechas pendientes”. Además, también se ha mostrado preocupado por “cómo y de qué manera afectará a nuestros mercados de proximidad la carencia de producción”, en especial, los marchantes de los mercados semanales que se celebran en los municipios de las comarcas gerundenses “y ahora se podrán ver afectados al perder la cosecha propia”.