• El portaveu liberal, Héctor Amelló, indica que molts negocis es perden per falta de relleu generacional i “això és evitable”

Figueres, dimarts 28 de gener de 2020.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres proposarà la creació d’un Registre Públic de negocis sense successió empresarial perquè puguin ser traspassats a noves generacions. “Part dels 50.000 negocis que anualment es perden a Espanya per falta de relleu acaben tancant no per qüestions econòmiques sinó per falta de successió i això és evitable”, ha assegurat el portaveu de la formació liberal a Figueres, Héctor Amelló, que també ha remarcat com “les traves burocràtiques i les càrregues impositives en els processos de transmissió de negocis també frenen aquesta pràctica successòria”.

L’objectiu del Registre Públic passa perquè l’àrea de Promoció Econòmica desenvolupi una plataforma web que faciliti el contacte entre persones que vulguin traspassar negocis i nous emprenedors. “Aquest instrument facilitarà que els negocis inscrits puguin accedir a orientació i tutoria del procés de transmissió i una línia d’ajuda per a modernització del local i costos de tramitació”, ha desglossat Amelló.

Per al regidor liberal, una mesura d’aquest calat evitaria “que es perdin negocis tradicionals i emblemàtics de la ciutat que suposen també la desaparició d’un model de negoci i una marca consolidada”. A més, Amelló ha volgut posar l’accent en el fet que un negoci establert i en funcionament “pot suposar un avantatge competencial i permet als nous emprenedors partir amb una quota de mercat establerta, uns clients fidelitzats, contactes fets i una relació amb proveïdors i distribuïdors”.

Amelló ha indicat que aquesta proposta és senzilla i eficaç i s’emmarca dins de la mena de mesures administratives i fiscals que ja ha estat testada i avalada per les associacions més representatives del treball autònom i que han estat aplicades amb èxit a Barcelona, Santander o Granada.

 

 

Cs Figueres propone crear un Registro Público de negocios sin sucesión empresarial para facilitar su traspaso a nuevas generaciones

  • El portavoz liberal Héctor Amelló indica que muchos negocios se pierden por falta de relevo generacional y “eso es evitable”

Figueres, martes 28 de enero de 2020.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres propondrá la creación de un Registro Público de negocios sin sucesión empresarial para que puedan ser traspasados a nuevas generaciones. “Parte de los 50.000 negocios que anualmente se pierden en España por falta de relevo acaban cerrando no por cuestiones económicas sino por falta de sucesión y eso evitable”, ha asegurado el portavoz de la formación liberal en Figueres, Héctor Amelló, que también ha remarcado como “las trabas burocráticas y las cargas impositivas en los procesos de transmisión de negocios también frenan esta práctica sucesoria”.

El objetivo del Registro Público pasa porque el área de Promoción Económica desarrolle una plataforma web que facilite el contacto entre personas que quieran traspasar negocios y nuevos emprendedores. “Este instrumento facilitará que los negocios inscritos puedan acceder a orientación y tutorización del proceso de transmisión y una línea de ayuda para modernización del local y costes de tramitación”, ha desglosado Amelló.

Para el concejal liberal, una medida de este calado evitaría “que se pierdan negocios tradicionales y emblemáticos de la ciudad que suponen también la desaparición de un modelo de negocio y una marca consolidada”. Además, Amelló ha querido hacer hincapié en el hecho que un negocio establecido y en funcionamiento “puede suponer una ventaja competencial y permite a los nuevos emprendedores partir con una cuota de mercado establecida, unos clientes fidelizados, contactos hechos y una relación con proveedores y distribuidores”.

Amelló ha señalado que esta propuesta es sencilla y eficaz y se enmarca dentro del tipo de medidas administrativas y fiscales que ya ha sido testada y avalada por las asociaciones más representativas del trabajo autónomo y que han sido aplicadas con éxito en Barcelona, Santander o Granada.