• El portaveu liberal Cristhian Ortiz també demana que es facin públics els viatges que fan els membres del govern i especifiquin cost i motiu

Blanes, dimarts 28 de gener de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Blanes Cristhian Ortiz ha anunciat la presentació d’una moció en la qual reclamarà que l’alcalde i tots els regidors de l’equip de govern “facin públiques les seves agendes, amb especial atenció a les reunions amb associacions, empreses, sindicats, institucions i representants de la societat civil i també la dels regidors de l’oposició quan els convoqui oficialment l’equip de govern”. Es tracta d’una mesura “necessària” per facilitar als ciutadans el coneixement de les activitats que realitzen els representants públics en l’acompliment del seu càrrec i, alhora, “contribueix a restaurar la confiança en les institucions”.

En paral·lel a l’agenda pública, el regidor liberal també ha demanat que es facin públics tots els viatges que realitzen els regidors “en el desenvolupament del seu càrrec i assenyalin tant el motiu com el cost d’aquest, de forma desglossada”. Tota la informació haurà d’estar publicada en la web municipal i la mesura haurà d’adoptar-se en un termini inferior a dos mesos des de la seva aprovació en el ple.

Per a Ortiz, aquesta proposta permetrà que els ciutadans “tinguin l’oportunitat d’accedir a la màxima informació pública i de manera transparent” i és per aquestes mateixes raons que ha considerat que la proposta tirarà endavant, “perquè ens semblaria sospitós que l’equip de govern s’hi negués”.

 

 

Cs Blanes reclama que las agendas de alcaldía y el equipo de gobierno sean públicas para que la ciudadanía conozca con quién se reúnen

  • El portavoz liberal Cristhian Ortiz también pide que se hagan públicos los viajes que hacen los miembros del gobierno y especifiquen costo y motivo

Blanes, martes 28 de enero de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Blanes Cristhian Ortiz ha anunciado la presentación de una moción en la que reclamará que el alcalde y todos los concejales del equipo de gobierno “hagan públicas sus agendas, con especial atención a las reuniones con asociaciones, empresas, sindicatos, instituciones y representantes de la sociedad civil i también la de los concejales de la oposición cuando los convoque oficialmente el equipo de gobierno”. Se trata de una medida “necesaria” para facilitar a los ciudadanos el conocimiento de las actividades que realizan los representantes públicos en el desempeño de su cargo y, a la vez, “contribuye a restaurar la confianza en las instituciones”.

En paralelo a la agenda pública, el concejal liberal también ha pedido que se hagan públicos todos los viajes que realizan los concejales “en el desarrollo de su cargo y señalen tanto el motivo como el coste del mismo, de forma desglosada”. Toda la información deberá estar publicada en la web municipal y la medida deberá adoptarse en un plazo inferior a dos meses desde su aprobación en el pleno.

Para Ortiz, esta propuesta permitirá que los ciudadanos “tengan la oportunidad de acceder a la máxima información pública y de forma transparente” y es por estas mismas razones que ha considerado que la propuesta saldrá adelante, “porqué nos parecería sospechoso que el equipo de gobierno se negara”.