Cs Vilafant demana a l’Ajuntament que acordi amb Correus evitar el tancament de l’única oficina municipal

  • La portaveu liberal, Rebeca López, avisa que la clausura d’aquesta oficina obligarà els veïns a desplaçar-se fins a Figueres a recollir les cartes certificades i els paquets

Vilafant, dimarts 21 de gener de 2020.- La portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Vilafant, Rebeca López, vol evitar el tancament de l’única oficina de Correus que té el municipi i per això ha presentat una moció per reclamar al govern que “es comprometi” a negociar amb Correus el manteniment de l’oficina. “Els mateixos treballadors estan recollint firmes perquè no volen marxar”, ha evidenciat López, qui també explica que aquests empleats passarien a dependre de l’oficina de Figueres.

La regidora ha qualificat de “retrocés” permetre que un municipi de 5000 habitants perdi la seva oficina de Correus. En aquest sentit, ha posat de manifest els inconvenients que generarà quan, per exemple, els veïns que no es trobin a casa seva en hores de repartiment “hagin d’anar a buscar les cartes certificades i els paquets a Figueres on, per cert, l’oficina de Correus està situada en un lloc sense pràcticament aparcament”.

López també ha volgut solidaritzar-se amb els treballadors de l’oficina de Vilafant i ha assegurat que aquesta moció també és “per contribuir a aconseguir que mantinguin els seus llocs de treball a la població”.

 

 

Cs Vilafant pide al Ayuntamiento que acuerde con Correos evitar el cierre de la única oficina municipal

  • La portavoz liberal Rebeca López avisa que la clausura de esta oficina obligará a los vecinos a desplazarse hasta Figueres para recoger las cartas certificadas y los paquetes

Vilafant, martes 21 de enero de 2020.- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Vilafant Rebeca López quiere evitar el cierre de la única oficina de Correos que tiene el municipio y por eso ha presentado una moción para reclamar al gobierno que “se comprometa” a negociar con Correos el mantenimiento de la oficina. “Los mismos trabajadores están recogiendo firmas porque no quieren marcharse”, ha evidenciado López, quien también explica que estos empleados pasarían a depender de la oficina de Figueres.

La concejal ha calificado de “retroceso” permitir que un municipio de 5000 habitantes pierda su oficina de Correos. En este sentido, ha puesto de manifiesto los inconvenientes que generará cuando, por ejemplo, los vecinos que no se encuentren en su casa durante las horas de reparto “tengan que ir a buscar las cartas certificadas y los paquetes a Figueres donde, por cierto, la oficina de Correos está situada en un lugar sin prácticamente aparcamiento”.

López también ha querido solidarizarse con los trabajadores de la oficina de Vilafant y ha asegurado que esta moción también es “para contribuir a conseguir que mantengan sus puestos de trabajo en la población”.