• La mesura, presentada pel diputat autonòmic, Héctor Amelló, també exigeix recuperar les línies de P3 de la Josep Dalmau Carles, Font de la Pólvora i Cassià Costal

Parlament de Catalunya, dimarts 21 de gener de 2020.- El grup parlamentari de Ciutadans (Cs) vol evitar el tancament de les línies de P3 a la ciutat de Girona i per aquesta raó el diputat autonòmic Héctor Amelló ha presentat una proposta de resolució parlamentària encaminada a garantir el manteniment de totes les línies de P3 actuals, en particular les de les escoles Balandrau, Marta Mata i Montfalgars. “Estem veient com els tancaments de les línies per part del Departament d’Educació, amb l’excusa de la baixa natalitat, estan afectant greument molts municipis”, ha indicat.

Per al diputat liberal, que el Departament d’Educació prengui aquestes mesures perjudica projectes educatius singulars com el de l’escola Balandrau, “que forma part del programa d’innovació Escola Nova 21 i enguany comptarà amb la primera promoció d’alumnes que ha realitzat l’escolarització completa”. “Les famílies estan alarmades i estan duent a terme accions per a garantir la continuïtat de la línia”, ha assegurat Amelló.

D’altra banda, la proposta de resolució parlamentària també pretén la recuperació de les línies de P3 dels centres d’educació infantil i primària Josep Dalmau Carles, Font de la Pólvora i Cassià Costal. A més, sol·licita que es destinin els recursos pressupostaris i personals necessaris per a millorar les condicions de tots els centres educatius de la ciutat de Girona per a mantenir i millorar totes les línies de P3 actuals.

 

 

Cs presenta una propuesta de resolución para evitar el cierre de las líneas de P3 de las escuelas Balandrau, Marta Mata y Montfalgars

  • La medida, presentada por el diputado autonómico Héctor Amelló, también exige recuperar las líneas de P3 de la Josep Dalmau Carles, Font de la Pólvora i Cassià Costal

Parlament de Catalunya, martes 21 de enero de 2020.- El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) quiere evitar el cierre de las líneas de P3 en la ciudad de Girona y por esa razón el diputado autonómico Héctor Amelló ha presentado una propuesta de resolución parlamentaria encaminada a garantizar el mantenimiento de todas las líneas de P3 actuales, en particular las de las escuelas Balandrau, Marta Mata y Montfalgars. “Estamos viendo como los cierres de las líneas por parte del Departamento de Educación, con la excusa de la baja natalidad, están afectando gravemente a muchos municipios”, ha indicado.

Para el diputado liberal, que el Departamento de Educación tome estas medidas perjudica proyectos educativos singulares como el de la escuela Balandrau, “que forma parte del programa de innovación Escola Nova 21 y este año contará con la primera promoción de alumnos que ha realizado la escolarización completa”. “Las familias están alarmadas y están llevando a cabo acciones para garantizar la continuidad de la línea”, ha asegurado Amelló.

Por otra parte, la propuesta de resolución parlamentaria también pretende la recuperación de las líneas de P3 de los centros de educación infantil y primaria Josep Dalmau Carles, Font de la Pólvora i Cassià Costal. Además, solicita que se destinen los recursos presupuestarios y personales necesarios para mejorar las condiciones de todos los centros educativos de la ciudad de Girona para mantener y mejorar todas las líneas de P3 actuales.