• El portaveu de Ciutadans a Girona, Daniel Pamplona, qüestiona l’acord “contra-natura entre els turismòfobs i el partit que ha creat la Girona ciutat de festivals”

Girona, divendres 13 de desembre de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha anunciat que el seu grup votarà en contra de l’aprovació dels pressupostos municipals que han pactat Jxcat i Guanyem perquè “el 94% del pressupost és idèntic al de l’any passat i això significa que està tot congelat i tindrem un altre any en el que no es farà res”. En aquest sentit, el regidor ha remarcat com de 920 partides pressupostàries només se n’han modificat 63 “i això és continuisme pur i dur de la fórmula CiU i Cup, ara anomenats Jxcat i Guanyem”.

Pamplona ha assegurat que “el pacte convergent-cupaire suposa renunciar a una ciutat social, de progrés, dinàmica i del segle XXI”. A tall d’exemple, ha exposat com s’han congelat les partides per a la dinamització de barris i als plans integrals del sector Est, de Sant Narcís i la resta de grans plans de la ciutat; com s’han congelat les partides pel servei d’atenció a les famílies, el programa d’atenció a la infància i els joves i les partides pels casals de gent gran i del consell municipal de gent gran; ha qüestionat el congelament dels convenis d’ocupació i els programes ‘Actua’ que congelen les ajudes a joves desocupats, als majors de 30 anys i als majors i desocupats de llarga durada; les partides per senyalització pública també estan congelades i les destinades a polítiques d’igualtat, pla local LGTBI, consell municipal per la igualtat de gènere també. “Esports? Congelat; mercats? Congelat; cultura? Gairebé tot congelat; promoció econòmica? Congelat. I així tot”, ha lamentat el regidor.

El portaveu liberal ha volgut recordar com Ciutadans va presentar “un projecte que incorporava la integració de barris, polítiques socials més ambicioses, propostes en matèria de cultura, joves, ocupació i promoció econòmica i el Govern ni tan sols s’ha dignat a donar-nos resposta a les nostres esmenes, tenien un soci preferent i han renunciat al consens”. A més, Pamplona ha mostrat la seva sorpresa per aquest “acord contra-natura subscrit entre els turismòfobs i crítics amb el govern d’aparador i el partit que ha creat la Girona ciutat de festivals”.

 

 

Pamplona (Cs): “Votaremos en contra del presupuesto porque el 94% es idéntico al del año pasado y esto significa que no se hará nada nuevo”

  • El portavoz de Ciudadanos en Girona, Daniel Pamplona, cuestiona el acuerdo “contra-natura entre los turismófobos y el partido que ha creado la Girona ciudad de festivales”

Girona, viernes 13 de diciembre de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, ha anunciado que su grupo votará en contra de la aprobación de los presupuestos municipales que han pactado Jxcat y Guanyem porque “el 94% del presupuesto es idéntico al del año pasado y esto significa que está todo congelado y tendremos otro año en el que no se hará nada”. En este sentido, el concejal ha remarcado como de 920 partidas presupuestarias solo se  han modificado 63 “y esto es continuismo puro y duro de la fórmula CiU y Cup, ahora denominados Jxcat y Guanyem”.

Pamplona ha asegurado que “el pacto convergente-cupero supone renunciar a una ciudad social, de progreso, dinámica y del siglo XXI”. A modo de ejemplo, ha expuesto cómo se han congelado las partidas para la dinamización de barrios y los planes integrales del sector Este, de Sant Narcís y el resto de grandes planes de la ciudad; como se han congelado las partidas para el servicio de atención a las familias, el programa de atención a la infancia y los jóvenes y las partidas para los casales de gente mayor y del consejo municipal de gente mayor; ha cuestionado la congelación de los convenios de ocupación y los programas ‘Actúa’ que congelan las ayudas para jóvenes desocupados, para mayores de 30 años y para los mayores y parados de larga duración; las partidas por señalización pública también están congeladas y las destinadas a políticas de igualdad, plan local LGTBI, consejo municipal por la igualdad de género también. “Deportes? Congelado; Mercados? Congelado; Cultura? Casi todo congelado; Promoción económica? Congelado. Y así todo”, ha lamentado el edil.

El portavoz liberal ha querido recordar como Ciudadanos presentó “un proyecto que incorporaba la integración de barrios, políticas sociales más ambiciosas, propuestas en materia de cultura, jóvenes, ocupación y promoción económica y el Gobierno ni siquiera se ha dignado a darnos respuesta a nuestras enmiendas, tenían un socio preferente y han renunciado al consenso”. Además, Pamplona ha mostrado su sorpresa por este “acuerdo contra-natura subscrito entre los turismófobos y críticos con el gobierno de escaparate y el partido que ha creado la Girona ciudad de festivales”.