• La portaveu de la comissió d’Igualtat, Noemí de la Calle, indica que la voluntat és equiparar aquests gossos als de teràpia perquè les dones puguin accedir amb ells a qualsevol part

Sils, divendres 13 de desembre de 2019.- La portaveu de Ciutadans (Cs) en les comissions d’Igualtat i Assumptes Socials, Noemí de la Calle, ha visitat aquesta setmana l’Associació Moritz (Sils), dedicada a les teràpies amb animals i que ara està ensinistrant gossos de dissuasió i bloqueig per a dones víctimes de violència masclista. Ciutadans presentarà una llei en el pròxim ple perquè es cataloguin aquests gossos com d’assistència i així es puguin incorporar als cinc tipus de gossos d’assistència contemplats actualment en la llei 19/2009 -gossos guia, de servei, de senyalització de sons, d’avís per a malalties com diabetis i epilèpsia, i per a persones amb trastorn de l’espectre autista.

“Aquests gossos actuen de barrera per a repel·lir una agressió, ajuden les víctimes a recuperar autoestima, sortir al carrer i perdre la por però el problema és que no poden circular lliurement en el transport públic, accedir a centres comercials o en els jutjats en els quals declararan contra el seu agressor, per això resulta imprescindible catalogar-los com a gossos d’assistència”, ha manifestat la diputada autonòmica després d’observar presencialment la forma en la qual actuen i estan entrenats aquests animals.

La proposta de Ciutadans passa també per incorporar l’accés a aquest tipus de gossos en la llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, perquè s’ha demostrat que són un “eina indispensable” en la lluita contra aquesta xacra. D’una banda, apoderen la dona en permetre recuperar autoestima i guanyar confiança per a sortir al carrer després d’haver patit el trauma dels maltractaments i per l’altra, ofereixen una protecció a la víctima que li permet recuperar la seva autoestima i seguretat, al mateix temps que el gos passa a formar part de la seva vida. Per a poder accedir a aquest tipus de gossos, les dones passen per una avaluació psicològica per part de l’associació perquè han d’aprendre a saber portar-los i han de realitzar un entrenament específic.

Un altre dels motius per a incorporar aquest tipus de gossos dins de la catalogació com a gossos d’assistència és facilitar que el cost d’ensinistrament s’assumeixi des de l’administració “perquè el cost d’ensinistrament oscil·la entre 3.000 i 6.000 euros i això fa impossible a moltes víctimes poder accedir a aquesta eina”. En l’actualitat, aquest cost l’està assumint íntegrament l’associació Moritz, que ja ha lliurat dos gossos d’aquest tipus i un d’ells ja s’ha vist obligat a entrar en acció establint un perímetre de seguretat per a evitar la topada de la víctima amb el seu agressor, aconseguint dissuadir a aquest últim i mantenint segura la dona.

 

 

Ciudadanos presentará una ley para que las mujeres víctima de violencia machista puedan disponer de un perro de disuasión y bloqueo

  • La portavoz de la comisión de Igualdad, Noemí de la Calle, indica que la voluntad es equiparar estos perros a los de terapia para que las mujeres puedan acceder con ellos a cualquier parte

Sils, viernes 13 de diciembre de 2019.- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en las comisiones de Igualdad y Asuntos Sociales, Noemí de la Calle, ha visitado esta semana la Asociación Moritz (Sils), dedicada a las terapias con animales y que ahora está adiestrando perros de disuasión y bloqueo para mujeres víctimas de violencia machista. Ciudadanos presentará una ley en el próximo pleno para que se catalogue a estos perros como de asistencia y así se puedan incorporar a los cinco tipos de perros de asistencia contemplados actualmente en la ley 19/2009 -perros guía, de servicio, de señalización de sonidos, de aviso para enfermedades como diabetes y epilepsia, y para personas con trastorno del espectro autista.

“Estos perros actúan de barrera para repeler una agresión, ayudan a las víctimas a recuperar autoestima, salir a la calle y perder el miedo pero el problema es que no pueden circular libremente en el transporte público, acceder a centros comerciales o en los juzgados en los que van a declarar contra su agresor, por eso resulta imprescindible catalogarlos como perros de asistencia”, ha manifestado la diputada autonómica después de observar presencialmente la forma en la que actúan y están entrenados estos animales.

La propuesta de Ciudadanos pasa también por incorporar el acceso a este tipo de perros en la ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, porque se ha demostrado que son una “herramienta indispensable” en la lucha contra esta lacra. Por un lado, empoderan a la mujer al permitir recuperar autoestima y ganar confianza para salir a la calle después de haber sufrido el trauma de los maltratos y por el otro, ofrecen una protección a la víctima que le permite recuperar su autoestima y seguridad, al tiempo que el perro pasa a forma parte de su vida. Para poder acceder a este tipo de perros, las mujeres pasan por una evaluación psicológica por parte de la asociación porque deben aprenderse a llevar y deben realizar un entrenamiento específico.

Otro de los motivos para incorporar este tipo de perros dentro de la catalogación como perros de asistencia es facilitar que el coste de adiestramiento se asuma desde la administración “porque el coste de adiestramiento oscila entre 3.000 y 6.000 euros y eso hace imposible a muchas víctimas poder acceder a esta herramienta”. En la actualidad, este coste lo está asumiendo en su totalidad la asociación Moritz-Sils, que ya ha entregado dos perros de este tipo y uno de ellos ya se ha visto obligado a entrar en acción estableciendo un perímetro de seguridad para evitar el encontronazo de la víctima con su agresor que disuadió a este último y consiguió mantener segura a la mujer.