• El diputat autonòmic, Héctor Amelló*, recorda que el Departament d’Educació es va comprometre el 2017 però “no ha mogut un dit”

Parlament de Catalunya, 21 de novembre de 2019.- El diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) per Girona, Héctor Amelló, ha presentat una proposta de resolució parlamentària en la qual reclama la incorporació d’una partida econòmica per a la construcció de l’institut de Vilafant (Alt Empordà) en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya que està preparant per a 2020. “Estem parlant d’un equipament que està compromès des de l’any 2017 per part del Departament d’Educació però, de moment, no ha mogut un dit”, ha indicat Amelló.

A part de reclamar la partida pressupostària pertinent per a la construcció d’aquest edifici “i aconseguir que l’institut deixi d’estar en barracons”, la proposta de resolució també demana la inclusió de l’institut de Vilafant en el Pla d’Infraestructures Educatives (PEU). “Considerem que abans d’abril de 2020 hauria de tenir-se redactat l’avantprojecte, el projecte bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i de salut i tots aquells estudis que siguin necessaris perquè l’institut pugui començar a construir-se l’any que ve”, ha indicat el diputat taronja.

El diputat liberal ha recordat que l’actual institut de Vilafant, instal·lat en barracons en el barri de les Forques, alberga gairebé mig miler d’estudiants distribuïts en 18 grups i prop de cinquanta professors, “i les xifres no han deixat de créixer i ara ja és insostenible seguir en barracons”. Per aquesta raó, Amelló urgeix la construcció del nou institut en un espai de 10.000 metres quadrats en la zona pròxima al pavelló Joel González. “No sols ho reclamem nosaltres sinó que la comunitat educativa s’ha manifestat en el mateix sentit des de fa molt temps”, ha recordat el polític.

 

 

Ciudadanos reclama que los presupuestos de la Generalitat para 2020 incorporen la construcción del instituto de Vilafant

  • El diputado autonómico Héctor Amelló* recuerda que el Departament d’Educació se comprometió en 2017 pero “no ha movido un dedo”

Parlament de Catalunya, 21 de noviembre de 2019.- El diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) por Girona, Héctor Amelló, ha presentado una propuesta de resolución parlamentaria en la que reclama la incorporación de una partida económica para la construcción del instituto de Vilafant (Alt Empordà) en los presupuestos de la Generalitat de Catalunya que está preparando para 2020. “Estamos hablando de un equipamiento que está comprometido desde el año 2017 por parte del Departament d’Educació pero, de momento, no ha movido un dedo”, ha indicado Amelló.

A parte de reclamar la partida presupuestaria pertinente para la construcción de este edificio “y conseguir que el instituto deje de estar en barracones”, la propuesta de resolución también pide la inclusión del instituto de Vilafant en el Plan de Infraestructuras Educativas (PIE). “Consideramos que antes de abril de 2020 debería tenerse redactado el anteproyecto, el proyecto básico y ejecutivo, el estudio de seguridad y de salud y todos aquellos estudios que sean necesarios para que el instituto pueda empezar a construirse el año que viene”, ha indicado el diputado naranja.

El diputado liberal ha recordado que el actual instituto de Vilafant, instalado en barracones en el barrio de Les Forques, alberga casi medio millar de estudiantes distribuidos en 18 grupos y cerca de cincuenta profesores, “y las cifras no han dejado de crecer y ahora ya es insostenible seguir en barracones”. Por esa razón, Amelló urge a la construcción del nuevo instituto en un espacio de 10.000 metros cuadrados en la zona cercana al pabellón Joel González. “No solo lo reclamamos nosotros sino que la comunidad educativa se ha manifestado en el mismo sentido desde hace mucho tiempo”, ha recordado el político.