• El diputat autonòmic, Héctor Amelló, recorda que la Gi-682 té “molts punts negres” i és una via que preocupa a tots els pobles pels quals discorre

Lloret de Mar, 15 de novembre de 2019.- El diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) per Girona, Héctor Amelló, a instàncies del portaveu municipal de Cs a Lloret, Jordi Hernández, ha presentat una proposta de resolució parlamentària per a millorar la seguretat de la carretera de Lloret de Mar a Sant Feliu de Guíxols (Gi-682) per comptar “amb molts punts negres” a causa de la gran quantitat de corbes de què disposa, els múltiples trams de visibilitat reduïda i els accessos a les urbanitzacions i càmpings. És per aquesta raó que el diputat liberal reclama com a mesura més principal i urgent, la realització d’un estudi tècnic -a través del Servei Català de Trànsit- en un termini de 4 mesos des de l’aprovació de la proposta “perquè es puguin determinar quines són les mesures més eficaces que han d’aplicar-se”.

Al costat de la petició de l’estudi tècnic, la proposta de resolució parlamentària també contempla la pacificació d’aquesta carretera amb la implantació de totes aquelles mesures que es refereixin en l’estudi tècnic. “És obvi que per a això caldrà calendaritzar l’execució de les obres de millora de la seguretat viària i involucrar tots els ajuntaments pels quals discorre aquesta carretera”, ha exposat Amelló.

El diputat liberal ha indicat que “tots els ajuntaments estan molt sensibilitzats amb la millora d’aquesta carretera” i ha recordat com el passat 28 d’octubre tots els partits van acordar instar a la Generalitat a remodelar la Gi-682. “Per això entenem que no bloquejaran la nostra proposta i tractaran de dur-la a terme el més ràpidament possible”, ha assenyalat.

 

 

Ciudadanos pide medidas para pacificar y mejorar la seguridad de la carretera de Lloret de Mar a Sant Feliu de Guíxols

  • El diputado autonómico, Héctor Amelló, recuerda que la Gi-682 tiene “muchos puntos negros” y es una vía que preocupa a todos los pueblos por los que discurre

Lloret de Mar, 15 de noviembre de 2019.- El diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) por Girona, Héctor Amelló, a instancias del portavoz municipal de Cs en Lloret, Jordi Hernández, ha presentado una propuesta de resolución parlamentaria para mejorar la seguridad de la carretera de Lloret de Mar a Sant Feliu de Guíxols (Gi-682) por contar “con muchos puntos negros” a causa de la gran cantidad de curvas de que dispone, los múltiples tramos de visibilidad reducida y los accesos a las urbanizaciones y campings. Es por esa razón que el diputado liberal reclama como medida más principal y urgente, la realización de un estudio técnico -a través del Servei Català de Trànsit- en un plazo de 4 meses desde la aprobación de la propuesta “para que se pueda determinar cuáles son las medidas más eficaces que deben aplicarse”.

Junto a la petición del estudio técnico, la propuesta de resolución parlamentaria también contempla la pacificación de dicha carretera con la implantación de todas aquellas medidas que se refieran en el estudio técnico. “Es obvio que para ello habrá que calendarizar la ejecución de las obras de mejora de la seguridad vial e involucrar a todos los ayuntamientos por los que discurre esta carretera”, ha expuesto Amelló.

El diputado liberal ha indicado que “todos los ayuntamientos están muy sensibilizados con la mejora de esta carretera” y ha recordado como el pasado 28 de octubre, todos los partidos acordaron instar a la Generalitat a remodelar la Gi-682. “Por ello entendemos que no bloquearán nuestra propuesta y tratarán de llevarla a cabo lo más rápidamente posible”, ha señalado.