• El regidor liberal, Miguel Ángel González, recorda que no hi ha hagut cap canvi legislatiu que impedeixi als regidors celebrar matrimonis en altres espais que no siguin municipals

Lloret de Mar, 12 de novembre de 2019.- El regidors del grup municipal de Ciutadans (Cs) a Lloret de Mar volen que el govern permeti celebrar matrimonis civils fora de les dependència municipals i per això han registrat una moció que serà debatuda en el proper ple en la que reclamen que es permeti oficiar matrimonis en hotels i restaurants. “No entenem el canvi de criteri de l’actual equip de govern per impedir-ho perquè la normativa sí que permet celebrar matrimonis fora dels edificis municipals i no hi ha hagut cap modificació legal des del 2013”, ha argumentat el regidor liberal, Miguel Ángel González.

Per a González, el fons de la qüestió es que “s’estan coartant la llibertat i el drets de contraents perquè se’ls obliga a casar-se forçosament en dependències municipals vulguin o no vulguin fer-ho”. A més, aquesta situació “anòmala” també afecta els negocis de restauració perquè fins ara podien oferir la celebració dels casaments dins els seus locals “i ara el govern ens prohibeix als regidors oficiar celebracions fora dels edificis municipals”.

Des del partit liberal demanen acabar amb aquest criteri “arbitrari” perquè perjudica el lliure desig dels veïns de Lloret de casar-se on vulguin. “Hem rebut multitud de queixes per aquesta qüestió”, ha afegit González.

 

 

Cs Lloret reclama que el gobierno permita a los concejales celebrar matrimonios en hoteles y restaurantes

  • El concejal liberal, Miguel Ángel González, recuerda que no ha habido ningún cambio legislativo que impida a los ediles celebrar matrimonios en otros espacios que no sean municipales

Lloret de Mar, 12 de noviembre de 2019.- Los concejales del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Lloret de Mar quieren que el gobierno permita celebrar matrimonios civiles fuera de las dependencia municipales y por eso han registrado una moción que será debatida en el próximo pleno en la que reclaman que se permita oficiar matrimonios en hoteles y restaurantes. “No entendemos el cambio de criterio del actual equipo de gobierno para impedirlo porque la normativa sí que permite celebrar matrimonios fuera de los edificios municipales y no ha habido ninguna modificación legal desde el 2013”, ha argumentado el concejal liberal Miguel Ángel González.

Para González, el fondo de la cuestión es que “se están coartando la libertad y los derechos de contrayentes porque se les obliga a casarse forzosamente en dependencias municipales quieran o no quieran hacerlo”. Además, esta situación “anómala” también afecta a los negocios de restauración porque hasta ahora podían ofrecer la celebración de los casamientos dentro de sus locales “y ahora el gobierno nos prohíbe a los concejales oficiar celebraciones fuera de los edificios municipales”.

Desde el partido liberal piden acabar con este criterio “arbitrario” porque perjudica el libre deseo de los vecinos de Lloret de casarse donde quieran. “Hemos recibido multitud de quejas por esta cuestión”, ha añadido González.