• El portaveu de Ciutadans, Jordi Hernández, qüestiona l’ “afany recaptatori” del govern municipal i exigeix bonificacions en diverses taxes municipals

Lloret de Mar, dijous 24 d’octubre de 2019.- “No aprovarem unes ordenances fiscals que pugen l’IBI més d’un 3%, que pugen l’IAE i altres impostos, quan hi ha marge de sobres per abaixar impostos. Amb aquesta contundència s’ha manifestat el portaveu de Ciutadans (Cs) a Lloret de Mar, Jordi Hernández, per avançar el sentit del vot de la formació taronja al projecte d’ordenances fiscals que es debatrà dilluns vinent en el plenari municipal. “No serem còmplices de la destralada fiscal que pretén donar el govern als veïns de Lloret”, ha remarcat.

La posició del grup taronja és de contenció i reducció de la càrrega fiscal al contribuent perquè, tal com ha indicat el portaveu, “després de la dura crisi que ha suportat la classe mitjana i treballadora cal alleujar la situació”. El regidor liberal ha senyalat que l’increment de l’IBI és absolutament innecessari perquè la revisió dels valors cadastrals realitzada el 2018 “suposaria un increment d’ingressos per a l’ajuntament d’aproximadament 2 milions d’euros durant l’any 2020” si s’apliqués el gravamen actual “i no contents amb això volen pujar l’IBI per a recaptar uns altres 600.000 euros extra”.

Hernández ha criticat aquest increment fiscal “perquè coincideix també amb el fet que tots els veïns hem de pagar l’increment d’un 20% dels sous del govern durant aquesta legislatura”. De fet, el regidor ha titllat la mesura d’ “escandalosa” i ha proposat la rebaixa de l’IBI en un 3%, la congelació de la resta d’impostos municipals, la bonificació en un 75% dels aparcaments municipals i zones blaves per a residents, la bonificació en un 25% de la llars d’infants municipals i els casals d’estiu a partir del segon fill i la revisió de la taxa d’escombraries perquè es pagui per residus i no per metre quadrat.

 

 

Hernández (Cs): “No aprobaremos unas ordenanzas fiscales que suben el IBI más de un 3% cuando hay margen de sobra para bajar impuestos”

  • El portavoz de Ciudadanos, Jordi Hernández, cuestiona el “afán recaudatorio” del gobierno municipal y exige bonificaciones en diversas tasas municipales

Lloret de Mar, jueves 24 de octubre de 2019.- “No aprobaremos unas ordenanzas fiscales que suben el IBI más de un 3%, que suben el IAE y otros impuestos, cuando hay margen de sobra para bajar impuestos”. Con esta contundencia se ha manifestado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en Lloret de Mar, Jordi Hernández, para avanzar el sentido del voto de la formación naranja al proyecto de ordenanzas fiscales que se debatirá el próximo lunes en el plenario municipal. ”No seremos cómplices del hachazo fiscal que pretende dar el gobierno a los vecinos de Lloret”, ha remarcado.

La posición del grupo naranja es de contención y reducción de la carga fiscal al contribuyente porqué, tal y como ha indicado el portavoz, “después de la dura crisis que ha soportado la clase media y trabajadora hay que aliviar la situación”. El concejal liberal ha señalado que el incremento del IBI es absolutamente innecesario porqué la revisión de los valores catastrales realizada en 2018 “supondría un incremento de ingresos para el ayuntamiento en aproximadamente 2 millones de euros durante el año 2020” si se aplicara el gravamen actual “y no contentos con eso quieren subir el IBI para recaudar otros 600.000 euros extra”.

Hernández ha criticado este incremento fiscal “porqué coincide también con el hecho que todos los vecinos tenemos que pagar el incremento de un 20% de los sueldos del gobierno durante esta legislatura”. De hecho, el concejal ha tildado la medida de “escandalosa” y ha propuesto la rebaja del IBI en un 3%, la congelación del resto de impuestos municipales, la bonificación en un 75% de los aparcamientos municipales y zonas azules para residentes, la bonificación en un 25% de la guarderías municipales y los casales de verano a partir del segundo hijo y la revisión de la tasa de basuras para que se pague por residuos y no por metro cuadrado.