• El portaveu liberal, Daniel Pamplona*, presenta una instància al registre que perquè s’investigui i esclareixi qui va substituir la bandera espanyola per una de negra

Girona, dijous 17 de febrer de 2019.- “Davant la greu acció de canviar la bandera espanyola per una bandera negra que té connotacions violentes, volem que s’arribi al fons de la qüestió”. Així s’ha pronunciat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, després de registrar una instància en la que demana la revisió de les càmeres de seguretat per tal d’identificar la persona que ahir va arriar la bandera espanyola i va hissar una bandera negra a la façana de l’Ajuntament. A més, “perquè l’alcaldessa no pugui eludir les seves responsabilitats”, també ha reclamat tenir accés a les gravacions dels accessos on es troben les banderes oficials. “No ens serveix que l’alcaldessa manifesti que és una acció anònima, no volem pensar que estigui encobrint ningú”, ha indicat.

El regidor taronja també ha anunciat que la instància presentada la farà arribar a l’intendent de la Policia Municipal de Girona, “perquè rebi la informació de la situació i iniciï la investigació procedent per a resoldre aquest delicte”. Paral·lelament, ha reclamat a l’alcaldessa la restitució immediata de totes les banderes oficials i “una resposta oficial de l’alcaldessa a aquest grup municipal i a tota la ciutadania”.

 

 

Cs Girona pide visionar los vídeos de las cámaras de seguridad del ayuntamiento que controlan el acceso a los mástiles de las banderas

  • El portavoz liberal, Daniel Pamplona*, presenta una instancia al registro que porque se investigue y esclarezca quién sustituyó la bandera española por una de negra

Girona, jueves 17 de octubre de 2019.- “Ante la grave acción de cambiar la bandera española por una bandera negra que tiene connotaciones violentas, queremos que se llegue al fondo de la cuestión”. Así se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, después de registrar una instancia en la que pide la revisión de las cámaras de seguridad para identificar la persona que ayer arrió la bandera española e izó una bandera negra en la fachada del Ayuntamiento. Además, “porque la alcaldesa no pueda eludir sus responsabilidades”, también ha reclamado tener acceso a las grabaciones de los accesos donde se encuentran las banderas oficiales. “No nos sirve que la alcaldesa manifieste que es una acción anónima, no queremos pensar que esté encubriendo a nadie”, ha indicado.

El concejal naranja también ha anunciado que la instancia presentada la hará llegar al intendente de la Policía Municipal de Girona, “para que reciba la información de la situación e inicie la investigación procedente para resolver este delito”. Paralelamente, ha reclamado a la alcaldesa la restitución inmediata de todas las banderas oficiales y “una respuesta oficial de la alcaldesa a este grupo municipal y a toda la ciudadanía”.