• El portaveu de la formació, Cristhian Ortiz, ha indicat que el paquet de mesures pretén “alleugerir la contribució econòmica de la classe mitja i treballadora”

Blanes, dilluns 7 d’octubre de 2019.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Blanes ha presentat un paquet de mesures per rebaixar la càrrega impositiva de les ordenances fiscals de la població “per tal d’alleugerir la contribució econòmica de la classe mitja i treballadora, que és la que ha patit més els estralls de la crisi”. Així ho ha indicat el portaveu de la formació taronja, Cristhian Ortiz, abans de detallar totes les mesures que formaran part de la negociació de la nova proposta d’ordenances fiscals, entre les quals s’hi troba una rebaixa del 5% de l’IBI i una ajuda del 100% a les persones, banc i immobiliàries que cedeixin el seu habitatge per a la borsa de llogues social local o comarcal. “Volem aconseguir que els grans tenidors d’habitatges prestin el màxim de pisos buits a lloguer social, cosa que també evitarà les ocupacions il·legals i, a part, tenim l’IBI molt per sobre de la mitjana gironina”, ha indicat.

Una altra de les propostes més rellevants del partit liberal és un paquet de bonificacions de fins al 80% de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per a les empreses de nova creació que generin més de 100 llocs de treball. “El que proposem és iniciar un paquet de rebaixes de l’IAE del 30% per a les empreses que generin d’1 a 5 llocs de treball i, de forma progressiva, anar incrementant la rebaixa al 40, 50, 60, 70 i 80% en funció del volum de llocs de treball que generin les noves empreses”, ha apuntat.

La formació liberal no ha passat per alt les famílies nombroses ni les famílies monoparentals per a les que ha proposat una rebaixa del 35% en la quota de la llar d’infants. També ha proposat una rebaixa del 10% de la taxa de residus per aquelles empreses que utilitzin els serveis de la deixalleria municipal més de 12 vegades l’any.

 

 

Cs Blanes propone una rebaja del IBI del 5% y de un 80% del IAE a las nuevas empresas que generen más de 100 puestos de trabajo

  • El portavoz de la formación, Cristhian Ortiz, ha indicado que el paquete de medidas pretende “aligerar la contribución económica de la clase media y trabajadora”

Blanes, lunes 7 de octubre de 2019.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Blanes ha presentado un paquete de medidas para rebajar la carga impositiva de las ordenanzas fiscales de la población “para aligerar la contribución económica de la clase media y trabajadora, que es la que ha sufrido más los estragos de la crisis”. Así lo ha indicado el portavoz de la formación naranja, Cristhian Ortiz, antes de detallar todas las medidas que formarán parte de la negociación de la nueva propuesta de ordenanzas fiscales, entre las cuales se encuentra una rebaja del 5% del IBI y una ayuda del 100% a las personas, bancos e inmobiliarias que cedan su vivienda para la bolsa de alquiler social local o comarcal. “Queremos conseguir que los grandes tenedores de viviendas presten el máximo de pisos vacíos para alquiler social, cosa que también evitará las ocupaciones ilegales y, a parte, tenemos el IBI muy por encima de la media gerundense”, ha indicado.

Otra de las propuestas más relevantes del partido liberal es un paquete de bonificaciones de hasta el 80% del Impuesto de actividades Económicas (IAE) para las empresas de nueva creación que generen más de 100 puestos de trabajo. “Lo que proponemos es iniciar un paquete de rebajas del IAE del 30% para las empresas que generen de 1 a 5 puestos de trabajo y, de forma progresiva, ir incrementando la rebaja al 40, 50, 60, 70 y 80% en función del volumen de puestos de trabajo que generen las nuevas empresas”, ha apuntado.

La formación liberal no ha pasado por alto las familias numerosas ni las familias monoparentales para las que ha propuesto una rebaja del 35% en la cuota de la guardería. También ha propuesto una rebaja del 10% de la tasa de residuos para aquellas empresas que utilicen los servicios del punto verde municipal más de 12 veces el año.