• La portaveu municipal, Rebeca López, recorda que fa cinc anys que l’Associació les Forques reclama aquesta mesura i el govern no ha fet res

Vilafant, dimarts 24 de setembre de 2019.- La portaveu de Ciutadans (Cs) a Vilafant, Rebeca López, ha anunciat que sol·licitarà al govern municipal, via moció, la supressió de les barreres arquitectòniques i el soterrament de les línies de servei públic com el cablejat elèctric i telefònic del carrer Santa Llogaia. “Si no és possible fer tot el projecte d’obra sencer almenys que s’estudiï fer-ho en fases”, ha indicat López, qui també ha reclamat que el pressupost per al 2020 “hauria de comptar amb una partida econòmica per a fer l’estudi del projecte d’obra i licitació”.

La portaveu taronja considera imprescindible que aquesta obra “s’iniciï l’any 2020 i es comuniqui a l’Associació de les Forques el compromís a realitzar-la”. Precisament, la regidora ha recordat que el 7 de març de 2015 aquesta associació va elaborar un informe fotogràfic per eliminar aquestes barreres. “Hi havia 73 punts ben detallats on es veia que el carrer no compleix la normativa respecte barreres arquitectòniques”, ha recordat.

López ha insistit en la necessitat d’abordar la reforma d’aquest carrer “perquè fa cinc anys que l’Associació de les Forques li va entregar aquest informe al PSC i el govern no ha fet res”.

 

 

Cs Vilafant propone eliminar las barreras arquitectónicas y soterrar las líneas de servicio público de la calle Santa Llogaia

  • La portavoz municipal, Rebeca López, recuerda que hace cinco años que la Asociación las Horcas reclama esta medida y el gobierno no ha hecho nada

Vilafant, martes 24 de septiembre de 2019.- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Vilafant, Rebeca López, ha anunciado que solicitará al gobierno municipal, vía moción, la supresión de las barreras arquitectónicas y el soterramiento de las líneas de servicio público como el cableado eléctrico y telefónico de la calle Santa Llogaia. “Si no es posible hacer todo el proyecto de obra entero al menos que se estudie hacerlo en fases”, ha indicado López, quien también ha reclamado que el presupuesto para el 2020 “tendría que contar con una partida económica para hacer el estudio del proyecto de obra y licitación”.

La portavoz naranja considera imprescindible que esta obra “se inicie en 2020 y se comunique a la Asociación de les Forques el compromiso a realizarla”. Precisamente, la concejal ha recordado que el 7 de marzo de 2015 esta asociación elaboró un informe fotográfico para eliminar estas barreras. “Había 73 puntos muy detallados donde se veía que la calle no cumple la normativa respecto a las barreras arquitectónicas”, ha recordado.

López ha insistido en la necesidad de abordar la reforma de esta calle “porque hace cinco años que la Asociación de les Forques le entregó este informe al PSC y el gobierno no ha hecho nada”.