• El portaveu liberal, Luís Martín de Pozuelo, demana la realització d’un estudi i pla estratègic que permeti reestructurar i augmentar la plantilla

Girona, dilluns 15 de juliol de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a La Jonquera, Luís Martín de Pozuelo, ha presentat una moció per a ser debatuda en el proper ple municipal en la qual sol·licita la realització d’un estudi i pla estratègic per a reestructurar la plantilla de policia local “a fi d’arribar als 20 efectius i disposar d’un sergent-cap”. El regidor taronja ha indicat que el nombre d’efectius actual “resulta manifestament insuficient” per a dur a terme totes les tasques que realitza la policia local.

D’altra banda, Martín de Pozuelo, ha considerat necessari també estudiar la viabilitat pressupostària “per a augmentar progressivament el sou de la policia local fins a equiparar-lo amb la mitjana que perceben els policies locals d’altres municipis de la província”.

 

 

Ciudadanos La Jonquera propone que la policía local llegue a 20 efectivos, disponga de un sargento y se mejoren los salarios  

  • El portavoz liberal, Luís Martín de Pozuelo, pide la realización de un estudio y plan estratégico que permita reestructurar y aumentar la plantilla

Girona, lunes 15 de julio de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en La Jonquera, Luís Martín de Pozuelo, ha presentado una moción para ser debatida en el próximo pleno municipal en la que solicita la realización de un estudio y plan estratégico para reestructurar la plantilla de policía local “al objeto de llegar a los 20 efectivos y disponer de un sargento-jefe”. El concejal naranja ha indicado que el número de efectivos actual “resulta manifiestamente insuficiente” para llevar a cabo todas las tareas que realiza la policía local.

Por otro lado, Martín de Pozuelo, ha considerado necesario también estudiar la viabilidad presupuestaria “para aumentar progresivamente el sueldo de la policía local hasta equipararlo con la media que perciben los policías locales de otros municipios de  la provincia”.