• El portaveu liberal, Héctor Amelló, indica que“haurien de saltar totes les alarmes perquè socialistes i independentistes estan dificultant el control de l’acció de govern, el clientelisme i l’endollisme”

Girona, dilluns 15 de juliol de 2019.- “És un atropellament als drets de representació política que el govern quatripartit decideixi treure competències al ple municipal per no haver de donar explicacions públiques d’assumptes de gran transcendència”. Amb aquestes paraules el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha volgut manifestar el seu malestar per la decisió que aquest matí han pres ERC, PSC, Canviem i Guanyem i que afecta directament a la transparència de la gestió pública, “que si ja era poca fins al moment, ara encara serà menor”.

El portaveu liberal ha criticat que socialistes i independentistes hagin decidit retirar exactament les mateixes competències que el 2016 van exigir que els fossin retornades al ple després de molt d’esforç de Ciutadans i la resta de partits de l’oposició, com ERC, que ara que governa la ciutat “està realitzant l’exercici d’hipocresia política característic del nacionalisme en fer tot el contrari del que demanava quan era oposició: ho vam veure amb l’increment de sous que es van aprovar la setmana passada i que eren igual als que van votar en contra el 2015 quan estaven en l’oposició i l’hem vist avui amb la retirada de competències”. “No entenem com els nous partits com Canviem es presten submisos a aquestes pràctiques opaques de la vella política”, ha indicat Amelló.

Per Amelló, la retirada de competències al ple municipal suposa sostreure del debat públic qüestions que afecten a tots els ciutadans, com els preus públics. A partir d’ara “quan el govern decideixi modificar els preus, els veïns no podran protestar a través dels seus representants ni evitar l’increment”, tampoc es discutiran en ple els expedients d’expropiació forçosa, ni els expedients sobre protecció de la legalitat urbanística, ni els contractes d’obres, subministraments, serveis, així com tampoc passaran per ple l’aprovació de projectes d’obres i serveis de contractació o concessió ni la celebració de contractes privats i adjudicació de concessions sobre béns de la corporació.

“Amb el que han fet avui haurien de saltar totes les alarmes perquè el quatripartit ha donat un cop a la transparència i dificultat el control de l’acció de govern, el clientelisme i l’endollisme que pogués donar-se”, ha puntualitzat Amelló, qui considera que el quatripartit, “per evitar mostrar les seves fissures i fragilitat en públic” prefereix buidar el ple de contingut i evitar el debat que posi en evidència les seves discrepàncies. “Aquest matíl’extrema esquerra nacionalista i reaccionària ha aprovat menys transparència, menys debat, menys participació, menys democràcia i menys ciutadania”, ha finalitzat.

 

 

Ciudadanos Figueres cuestiona que el gobierno cuatripartito quite competencias al pleno para evitar la transparencia

  • El portavoz liberal, Héctor Amelló, indica que“deberían saltar todas las alarmas porque socialistas e independentistas están dificultando el control de la acción de gobierno, el clientelismo y el enchufismo”

Girona, lunes 15 de julio de 2019.- “Es un atropello a los derechos de representación política que el gobierno cuatripartito decida quitar competencias al pleno municipal para no tener que dar explicaciones públicas de asuntos de gran trascendencia”. Con esas palabras el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, ha querido manifestar su malestar por la decisión que esta mañana han tomado ERC, PSC, Canviem y Guanyem y que afecta directamente a la transparencia de la gestión pública, “que si ya era poca hasta al momento, ahora aún será menor”.

El portavoz liberal ha criticado que socialistas e independentistas hayan decidido retirar exactamente las mismas competencias que en 2016 exigieron que les fueran devueltas al pleno tras mucho esfuerzo de Ciudadanos y el resto de partidos de la oposición, como ERC, que ahora que gobierna la ciudad “está realizando el ejercicio de hipocresía política característico del nacionalismo al realizar todo lo contrario de lo que pedía cuando era oposición: lo vimos con el incremento de sueldos que se aprobaron la semana pasada y que eran igual a los que votaron en contra en 2015 cuando estaban en la oposición y lo hemos visto hoy con la retirada de competencias”. “No entendemos como los nuevos partidos como Camviem se prestan sumisos a estas prácticas opacas de la vieja política”, ha indicado Amelló.

Para Amelló la retirada de competencias al pleno municipal supone sustraer del debate público cuestiones que afectan a todos los ciudadanos como los precios públicos. A partir de ahora “cuando el gobierno decida modificar los precios los vecinos no podrán protestar a través de sus representantes ni evitar el incremento”, tampoco se discutirán en pleno los expedientes de expropiación forzosa, ni los expedientes sobre protección de la legalidad urbanística, ni los contratos de obras, suministros, servicios, así como tampoco pasarán por pleno la aprobación de proyectos de obras y servicios de contratación o concesión ni la celebración de contratos privados y adjudicación de concesiones sobre bienes de la corporación.

“Con lo que han hecho hoy deberían saltar todas las alarmas porque el cuatripartito ha dado un golpe a la transparencia y dificultando el control de la acción de gobierno, el clientelismo y enchufismo que pudiera darse”, ha puntualizado Amelló, quién considera que el cuatripartito, “para evitar mostrar sus fisuras y fragilidad en público” prefiere vaciar el pleno de contenido y evitar el debate que ponga en evidencia sus discrepancias. “Esta mañana la extrema izquierda nacionalista y reaccionaria ha aprobado menos transparencia, menos debate, menos participación, menos democracia y menos ciudadanía”, ha finalizado.