• El portaveu liberal, Héctor Amelló, demana que estigui finalitzada el desembre de 2019 i els resultats siguin d’accés lliure per a tots els ciutadans

Figueres, dilluns 1 de juliol de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, ha registrat una moció per a ser debatuda en el pròxim ple municipal en la qual sol·licita la realització d’una auditoria financera i una altra auditoria sobre el compliment de la legalitat dels últims 4 anys de govern i que haurà d’estar enllestida el desembre de 2019. La proposta parteix del compromís amb la transparència, la rendició de comptes i la lluita contra la corrupció perquè “necessitem governs locals compromesos amb la gestió eficient i la lluita contra totes les formes de corrupció política, per això des de Ciutadans apostem per administracions transparents on el ciutadà tingui accés a tota la informació”, ha indicat.

El regidor liberal ha explicat que totes dues auditories hauran de contenir informació sobre economia i eficiència així com els sistemes i procediments que s’han seguit en el darrer mandat. En la moció, Amelló ha apostat perquè la supervisió de totes dues auditories s’encomani a una Comissió Tècnicanomenada pel ple de Figueres i que la composi personal funcionari de l’ajuntament i membres dels grups municipals de la corporació.

“La realització d’una auditoria integral permet comprovar l’actuació de totes aquelles persones que han treballat amb fons públics” ha assenyalat Amelló, qui ha esmentat també que els resultats de les auditories hauran d’estar disponibles a la pàgina web de l’ajuntament perquè qualsevol ciutadà pugui consultar-los, tingui accés a tota la informació i sàpiga on es gasta fins el darrer cèntim dels seus impostos. “En el fons, el que demanem és poder comprovar el funcionament economico-financer de l’ajuntament, els organismes autònoms i societats mercantils que pengen d’ell per a veure si es compleixen les normes i es gestiona de manera eficient”, ha remarcat.

Amelló ha assenyalat que la realització de les auditories és més urgent que mai “després de conèixer que l’Audiència Nacional està investigant uns treballs a la piscina de Figueres com a part de la trama del 3%”.

 

 

Ciudadanos Figueres solicita una auditoría financiera y una auditoría del cumplimiento de la legalidad de los últimos 4 años

  • El portavoz liberal, Héctor Amelló, pide que esté finalizada en diciembre de 2019 y los resultados sean de acceso libre para todos los ciudadanos

Figueres, lunes 1 de julio de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Figueres, Héctor Amelló, ha registrado una moción para ser debatida en el próximo pleno municipal en la que solicita la realización de una auditoría financiera y otra auditoría sobre el cumplimiento de la legalidad de los últimos 4 años de gobierno y que deberá estar lista en diciembre de 2019. La propuesta parte del compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción porque “necesitamos gobiernos locales comprometidos con la gestión eficiente y la lucha contra todas las formas de corrupción política, por eso desde Ciudadanos apostamos por administraciones transparentes dónde el ciudadano tenga acceso a toda la información”, ha indicado.

El concejal liberal ha explicado que ambas auditorías deberán contener información sobre economía y eficiencia así como los sistemas y procedimientos que se han seguido en el último mandato. En la moción, Amelló ha apostado porque la supervisión de ambas auditorías se encomiende a una Comisión Técnica nombrada por el pleno de Figueres y que esté compuesta por personal funcionario del ayuntamiento y miembros de los grupos municipales de la corporación.

“La realización de una auditoría integral permite comprobar la actuación de todas aquellas personas que han manejado fondos públicos” ha señalado Amelló, quién ha mencionado también que los resultados de las auditorías deberán estar disponibles en la página web del ayuntamiento para que cualquier ciudadano pueda consultarlos, tenga acceso a toda la información y sepa dónde se gasta hasta el último céntimo de sus impuestos. “En el fondo, lo que pedimos es poder comprobar el funcionamiento económico-financiero del ayuntamiento, los organismos autónomos y sociedades mercantiles que penden de él para ver si se cumplen las normas y se gestiona de modo eficiente”, ha remarcado.

Amelló ha señalado que la realización de las auditorías es más urgente que nunca “después de conocer que la Audiencia Nacional está investigando unos trabajos en la piscina de Figueres como parte de la trama del 3%”.