• El portaveu liberal a Figueres, Héctor Amelló, denuncia talls de llum de fins a tres hores que impedeixen“refrigerar medicaments o connectar els aparells d’aire”

Figueres, divendres 28 de juny de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, ha presentat una instància aquesta matí exigint al govern municipal que actuï “contra el frau elèctric a la zona oest immediatament” perquè s’estan produint talls de fins a tres hores en plena onada de calor i hi ha veïns que en quedar-se sense llum “no poden refrigerar medicaments o connectar els aparells d’aire”.

El portaveu liberal ha sol·licitat l’activació immediata dels plans per a detectar el frau elèctric a la zona oest, “es demani a l’empresa subministradora que actuï contra aquests casos”, s’insti el Govern de la Generalitat “a complir amb la resolució número 355/XII Parlament de Catalunya” sobre l’impuls de mesures per augmentar la seguretat de certs barris de Figueres -presentada per Ciutadans- en la qual s’incloïa el desplegament d’operatius de control i inspecció de frau elèctric amb periodicitat quinzenal, el desplegament d’operatius mensuals de prevenció, detecció i control de cultiu de marihuana i tràfic de drogues, o la implementació d’un pla de xoc integral que coordini tots els cossos i forces de seguretat de l’Estat, els serveis socials i altres serveis municipals competents.

 

 

Amelló (Cs): “Hay que actuar contra el fraude eléctrico en la zona oeste de inmediato, no puede ser que en plena ola de calor los vecinos se queden sin luz”

  • El portavoz liberal en Figueres, Héctor Amelló, denuncia cortes de luz de hasta tres horas que impiden“refrigerar medicamentos o conectar los aparatos de aire”

Figueres, viernes 28 de junio de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Figueres, Héctor Amelló, ha presentado una instancia ésta mañana exigiendo al gobierno municipal que actúe “contra el fraude eléctrico en la zona oeste de inmediato” porque se están produciendo cortes de hasta tres horasen plena ola de calor y hay vecinos que al quedarse sin luz “no pueden refrigerar medicamentos o conectar los aparatos de aire”.

El portavoz liberal ha solicitado la activación inmediata de los planes para detectar el fraude eléctrico en la zona oeste, “se pida a la empresa suministradora que actúe contra estos casos”, se inste al Gobierno de la Generalitat “a cumplir con la resolución número 355/XII Parlament de Catalunya” sobre el impulso de medidas para aumentar la seguridad de ciertos barrios de Figueres -presentada por Ciudadanos- en la que se incluía el despliegue de operativos de control e inspección de fraude eléctrico con periodicidad quincenal, el despliegue de operativos mensuales de prevención, detección y control de cultivo de marihuana y tráfico de drogas, o la implementación de un plan de choque integral que coordine todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sociales y otros servicios municipales competentes.