• El portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament de Girona centrarà la seva oposició en les millores socials de la ciutat, la defensa de l’europeïsme i la convivència

Girona, dissabte 15 de juny de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha pres possessió del càrrec aquest matí indicant que treballarà perquè el mandat 2019-2023 permeti que “la ciutat prosperi més, creixi més, millori les condicions de la població, i, sobretot, sigui més social. Ens mereixem una millor Girona, inserida en el segle XXI de manera plena”. L’edil també ha assegurat que Ciutadans mantindrà la fermesa en “la defensa de l’europeïsme davant l’auge dels populismes i els nacionalismes”.

Pamplona, ha reivindicat l’herència “liberal i constitucionalista” de Ciutadans per a indicar que “aquestes idees continuen sent les més progressistes” i sobre la base de les mateixes exercirà el seu treball des de l’oposició. Referent a això, el regidor ha desglossat els aspectes que centraran el seu esforç a la ciutat, els quals passen per “potenciar la innovació tecnològica i retenir el talent”; fomentar la transició a les energies renovables i el transport net, la millora dels serveis socials “amb especial èmfasi en les persones grans i les persones amb discapacitat”; la potenciació del turisme; impulsar una regeneració urbanística i crear nous eixos comercials; i reduir la inseguretat.

El portaveu taronja ha recordat també com “la convivència entre ciutadans s’ha erosionat en els últims anys” i per això ha reclamat “promoure la cohesió social i no incitar al ciutadà a trencar-la” per a no encoratjar la fractura social. Finalment, Pamplona ha felicitat la nova alcaldessa de la ciutat i li ha assegurat que serà “contundent amb l’aplicació de les lleis”.

 

 

Pamplona (Cs): “Nos merecemos una mejor Girona, insertada en el siglo XXI de manera plena”

  • El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Girona centrará su oposición en las mejoras sociales de la ciudad, la defensa del europeísmo y la convivencia

Girona, sábado 15 de junio de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, ha tomado posesión del cargo esta mañana indicando que trabajará para que el mandato  2019-2023 permita que “la ciudad prospere más, crezca más, mejore las condiciones de la población, y, sobretodo, sea más social. Nos merecemos una mejor Girona, insertada en el siglo XXI de manera plena”. El edil también ha asegurado que Ciudadanos mantendrá la firmeza “la defensa del europeísmo ante el auge de los populismos y los nacionalismos”.

Pamplona, ha reivindicado la herencia “liberal y constitucionalista” de Ciudadanos para indicar que “estas ideas continúan siendo las más progresistas” y en base a las mismas ejercerá su trabajo desde la oposición. A este respecto, el concejal ha desglosado los aspectos que centrarán su esfuerzo en la ciudad, los cuales pasan por “potenciar la innovación tecnológica y retener el talento”; fomentar la transición a las energías renovables y el transporte limpio, la mejora de los servicios sociales “con especial énfasis en las personas mayores y las personas con discapacidad”; la potenciación del turismo; impulsar una regeneración urbanística y crear nuevos ejes comerciales; y reducir la inseguridad.

El portavoz naranja ha recordado también como “la convivencia entre ciudadanos se ha erosionado en los últimos años” y por ello ha reclamado “promover la cohesión social y no incitar al ciudadano a romperla” para no alentar la fractura social. Finalmente, Pamplona ha felicitado a la nueva alcaldesa de la ciudad y le ha asegurado que será “contundente con la aplicación de las leyes”.