• L’alcaldable de Ciutadans, Daniel Pamplona, ha avançat els dos grans projectes urbanístics de remodelació de la ciutat que desenvoluparà a la ciutat

Girona, dilluns 20 de maig de 2019.- L’alcaldable de Ciutadans (Cs) a Girona, Daniel Pamplona, ha anunciat avui dos grans projectes urbanístiques que la formació té previst desenvolupar a la ciutat per “impulsar la veritable Girona del segle XXI que ens apropi a les ciutats europees potenciant el model de ciutat peatonal i l’smart city”. Aquests passen per la redefinició de la carretera Barcelona entre el carrer Emili Grahit i la plaça Marqués de Camps i l’enjardinament de la llera del riu Onyar entre plaça Catalunya i el carrer del Carme.

En el cas de la remodelació de carretera Barcelona, Pamplona ha explicat que “construirem un eix comercial que permetrà augmentar el radi del que ara és el centre de la ciutat”. Aquesta mesura entre el carrer Emili Grahit i la plaça Marqués de Camps permetrà “impulsar la reactivació laboral” i anirà lligada a la “reducció de la burocràcia i la simplificació dels tràmits administratius i la facilitat d’obtenció de llicències per obrir noves empreses”.A més, la remodelació d’aquest tram de la carretera Barcelona “convertirà aquesta via ràpida que concentra la major part dels accidents en una gran rambla de Girona” que oferirà també “una visió amable pel ciutadà i el turista quan surti de l’estació de l’AVE.”

D’altar banda, l’alcaldable taronja ha indicat que l’enjardinament de la llera del riu Onyar entre plaça Catalunya i el carrer del Carme, “que ara es grisa i amb locals tancats”, permetrà “canviar la visió per apropar-nos a la imatge de les ciutats franceses que tenen riu”. En aquest sentit, ha indicat que serà partidari d’obrir un procés participatiu perquè els gironins decideixin què s’hi ha de fer. “Novament estarem reactivant una zona amb molt potencial econòmic obrint des de plaça Catalunya la zona amb 5 nous accessos al riu”, ha finalitzat.

 

 

Pamplona (Cs): “Construiremos un eje comercial en la carretera Barcelona y ajardinaremos el cauce del río Onyar hasta plaza Cataluña”

  • El alcaldable de Ciudadanos, Daniel Pamplona, ha avanzado los dos grandes proyectos urbanísticos de remodelación de la ciudad que desarrollará en la ciudad

Girona, lunes 20 de mayo de 2019.- El alcaldable de Ciudadanos (Cs) en Girona, Daniel Pamplona, ha anunciado hoy dos grandes proyectos urbanísticos que la formación tiene previsto desarrollar en la ciudad para “impulsar la verdadera Girona del siglo XXI que nos acerque a las ciudades europeas potenciando el modelo de ciudad peatonal y la smart city”. Estos pasan por la redefinición de la carretera Barcelona entre la calle Emili Grahit y la plaza Marqués de Camps y el ajardinamiento del cauce del río Onyar entre plaza Cataluña y la calle del Carme.

En el caso de la remodelación de carretera Barcelona, Pamplona ha explicado que “construiremos un eje comercial que permitirá aumentar el radio de lo que ahora es el centro de la ciudad”. Esta medida entre la calle Emili Grahit y la plaza Marqués de Camps permitirá “impulsar la reactivación laboral” e irá ligada a la “reducción de la burocracia y la simplificación de los trámites administrativos y la facilidad de obtención de licencias para abrir nuevas empresas”. Además, la remodelación de este tramo de la carretera Barcelona “convertirá esta vía rápida que concentra la mayor parte de los accidentes en una gran rambla de Girona” que ofrecerá también “una visión amable para el ciudadano y el turista cuando salga de la estación del AVE.”

Por otro lado, el alcaldable naranja ha indicado que el ajardinamiento del cauce del río Onyar entre plaza Cataluña y la calle de Carme, “que ahora es gris y con locales cerrados”, permitirá “cambiar la visión para acercarnos a la imagen de las ciudades francesas que tienen río”. En este sentido, ha indicado que será partidario de abrir un proceso participativo para que los gerundenses decidan qué se tiene que hacer. “Nuevamente estaremos reactivando una zona con mucho potencial económico abriendo desde plaza Cataluña la zona con 5 nuevos accesos al río”, ha finalizado.