• L’alcaldable, Héctor Amelló, anuncia l’increment d’agents de policia, la creació d’una unitat contra el tràfic de drogues i la promoció del policia de barri

Figueres, dilluns 20 de maig de 2019.- “Destinarem tots els recursos materials i humans necessaris per a millorar la seguretat a Figueres”,d’aquesta manera ha volgut marcar prioritats el portaveu de Ciutadans (Cs) i alcaldable de Figueres, Héctor Amelló, per a atallar “un dels grans problemes de la ciutat” i que ha generat nombroses queixes per part dels veïns. “Tenim un programa ambiciós en matèria de seguretat perquè durant el govern convergent de Marta Felip i Jordi Masquef no s’ha fet res i les estadístiques delictives s’han disparat”, ha recordat Amelló.

L’alcaldable ha remarcat la urgència d’apostar pel reforç de la seguretat en el municipi i és per això que ha indicat que “serà un eix principal del nostre mandat perquè sense seguretat es posa en risc la cohesió social i la regeneració comercial”. Entre les mesures proposades per Amelló es troba l’augment d’efectius de la guàrdia urbana fins a arribar a un total de 96, “que seria la ràtio que necessitem”, la creació d’una unitat especialitzada per a combatre el tràfic de drogues, el reforç del patrullatge en els barris, especialment zona oest, la creació de la policia de barri “que ens permetrà conèixer als veïns, els seus problemes i a més de fer una tasca preventiva també permetrà detectar qui està sol i necessita ajuda de serveis socials”. En definitiva, es tracta d’“elaborar un pla estratègic de seguretat per als pròxims anys” en què també s’incorporarà un sistema d’alerta ràpida per a comerciants i empresaris que consistirà en una aplicació mòbil que “faci saltar una alarma a la guàrdia urbana perquè atengui directament el negoci”.

 

 

Amelló (Cs): “Vamos a destinar todos los recursos materiales y humanos necesarios para mejorar la seguridad en Figueres”

  • L’alcaldable, Héctor Amelló, anuncia el incremento de agentes de policía, la creación de una unidad contra el tráfico de drogas y la promoción del policía de barrio

Figueres, lunes 20 de mayo de 2019.- “Vamos a destinar todos los recursos materiales y humanos necesarios para mejorar la seguridad en Figueres”, de esta manera ha querido marcar prioridades el portavoz de Ciudadanos (Cs) y alcaldable de Figueres, Héctor Amelló, para atajar “uno de los grandes problemas de la ciudad” y que ha generado numerosas quejas por parte de los vecinos. “Tenemos un programa ambicioso en materia de seguridad porque durante el gobierno convergente de Marta Felip y Jordi Masquef no se ha hecho nada y las estadísticas delictivas se han disparado”, ha recordado Amelló.

El alcaldable ha remarcado la urgencia de apostar por el refuerzo de la seguridad en el municipio y es por ello que ha indicado que “será un eje principal de nuestro mandato porque sin seguridad se pone en riesgo la cohesión social y la regeneración comercial”. Entre las medidas propuestas por Amelló se encuentra el aumento de efectivos de la guardia urbana hasta llegar a un total de 96, “que sería la ratio que necesitamos”, la creación de una unidad especializada para combatir el tráfico de drogas, el refuerzo del patrullaje en los barrios, en especial zona oeste, la creación de la policía de barrio“que nos permitirá conocer a los vecinos, sus problemas y además de hacer una labor preventiva también permitirá detectar quién está solo y necesita ayuda de servicios sociales”. En definitiva, se trata de “elaborar un plan estratégico de seguridad para los próximos años” en el que también se incorporará un sistema de alerta temprana para comerciantes y empresarios que consistirá en una aplicación móvil que “haga saltar una alarma en la guardia urbana para que atienda directamente al negocio”.