• L’alcaldable, Sergio Atalaya, reclama un“pla d’actuació a la zona turística del municipi”que afavoreixi la creació de nous negocis

Blanes, dimarts 21 de maig de 2019.- El portaveu i alcaldable de Ciutadans (Cs) a Blanes, Sergio Atalaya, ha explicat avui que aposta per un model de turisme familiar i esportiu com a mesura que permetrà allargar la temporada i reforçar el comerç. La seva aposta passa per un “pla d’actuació a la zona turística del municipi que la doti d’elements que afavoreixin la creació de negocis”, ha precisat.

Atalaya ha indicat que Blanes té actualment “una zona turística poc atractiva per la creació d´activitat fruit de 40 anys d’alternança política sense criteri de cap a on créixer”. Per aquesta raó, i davant “l’ofegament del sector any rere any” l’alcaldable taronja ha reivindicat la necessitat de reforçar el turisme de Blanes i obrir un nou mercat que eviti que els negocis hagin de sobreviure “amb 45 dies de temporada, com passa a l’avinguda Madrid”.

“Des de Cs sempre hem apostat per la creació d’activitat i el turisme és un dels pocs sectors que ens queden i ens permeten crear llocs de treball”, ha emfatitzat abans d’indicar que s’hauria de fer una reestructuració de la zona turística per adaptar-la a les necessitats “eixamplar les voreres, pacificar el trànsit i facilitar l’apertura de nous negocis”.

 

 

 

Cs Blanes apuesta por un modelo de turismo familiar y deportivo para alargar la temporada más allá del verano y reforzar el comercio

  • El alcaldable, Sergio Atalaya, reclama un“plan de actuación a la zona turística del municipio”que favorezca la creación de nuevos negocios

Blanes, martes 21 de mayo de 2019.- El portavoz y alcaldable de Ciudadanos (Cs) en Blanes, Sergio Atalaya, ha explicado hoy que apuesta por un modelo de turismo familiar y deportivo como medida que permitirá alargar la temporada y reforzar el comercio. Su apuesta pasa por un “plan de actuación a la zona turística del municipio que la dote de elementos que favorezcan la creación de negocios”, ha precisado.

Atalaya ha indicado que Blanes tiene actualmente “una zona turística poco atractiva para la creación de actividad fruto de 40 años de alternancia política sin criterio de hacia dónde crecer”. Por esta razón, y ante “el ahogamiento del sector año tras año” el alcaldable naranja ha reivindicado la necesidad de reforzar el turismo de Blanes y abrir un nuevo mercado que evite que los negocios tengan que sobrevivir “con 45 días de temporada, como pasa a la avenida Madrid”.

“Desde Cs siempre hemos apostado por la creación de actividad y el turismo es uno de los pocos sectores que nos quedan y nos permiten crear puestos de trabajo”, ha enfatizado antes de indicar que se tendría que hacer una reestructuración de la zona turística para adaptarla a las necesidades“ensanchar las aceras, pacificar el tráfico y facilitar el apertura de nuevos negocios”.