• L’alcaldable, Cristóbal Posadas, també estudiarà la bonificació d’altres tributs municipals“per aquells negocis que no tanquin durant la temporada d’hivern”

Palamós, divendres 17 de maig de 2019.- L’alcaldable de Ciutadans (Cs) a Palamós, Cristóbal Posadas, ha anunciat que reduirà les taxes d’ocupació de la via pública per als negocis de restauració, “especialment aquells negocis que obrin tot l’any” i estudiarà la bonificació d’altres tributs municipals “per aquells negocis que no tanquin durant la temporada d’hivern”.

Posadas ha manifestat la seva intenció de “deixar els diners a la butxaca dels nostres veïns” i en aquest sentit “reduirem els impostos de manera responsable, garantint serveis municipals de qualitat”. Paral·lelament, l’alcaldable ha afirmat que millorarà l’eficiència de la recaptació de tributs municipals “fraccionant el pagament d’impostos municipals per a donar tot tipus de facilitats als ciutadans de Palamós”.

Finalment, l’alcaldable taronja ha indicat que apostarà per incentivar l’obertura de nous negocis “bonificant els impostos locals, mitjançant exempcions de taxes de llicència, per subministraments o clavegueram.”

 

 

Ciudadanos Palamós reducirá las tasas de ocupación de vía pública para los negocios de restauración

  • El alcaldable, Cristóbal Posadas, también estudiará la bonificación de otros tributos municipales“para aquellos negocios que no cierren en la temporada de invierno”

Palamós, viernes 17 de mayo de 2019.- El alcaldable de Ciudadanos (Cs) en Palamós, Cristóbal Posadas, ha anunciado que reducirá las tasas de ocupación de la vía pública para los negocios de restauración, “en especial aquellos negocios que abran todo el año” y estudiará la bonificación de otros tributos municipales “para aquellos negocios que no cierren en la temporada de invierno”.

Posadas ha manifestado su intención de “dejar el dinero en el bolsillo de nuestros vecinos” y en ese sentido “reduciremos los impuestos de manera responsable, garantizando servicios municipales de calidad”. Paralelamente, el alcaldable ha afirmado que mejorará la eficiencia de la recaudación de tributos municipales “fraccionando el pago de impuestos municipales para dar todo tipo de facilidades a los ciudadanos de Palamós”.

Finalmente, el alcaldable naranja ha indicado que apostará por incentivar la apertura de nuevos negocios “bonificando los impuestos locales, mediante exenciones de tasas de licencia, por suministros o alcantarillado.”