• L’alcaldable, Inma Castro, aposta per“l’exempció de taxes de llicència i reduccions de diferents taxes per a obertura de nous comerços”

Salt, dilluns 13 de maig de 2019.- L’alcaldable de Ciutadans (Cs) a Salt, Inma Castro, ha anunciat que crearà un paquet de mesures per a posar en marxa un pla d’eixos comercials i d’usos i impulsarà l’obertura de negocis. “Apostem per exempcions de taxes de llicència o reducció de diferents taxes municipals tant als nous comerços com a emprenedors i petites empreses per a recuperar l’economia local i activar l’ocupació de qualitat” ha indicat Castro.

La candidata ha indicat que “posarem en marxa la ciutat per a reduir la desocupació actual” i per aquesta raó ha esmentat que el desenvolupament del sector sud és una part fonamental del futur de Salt “on hem de fer un gran esforç per a la modernització dels polígons industrials per a millorar la competitivitat i atraure noves empreses”. Paral·lelament, Castro ha apostat per “dotar al viver d’empreses de més eines econòmiques i millores amb un pla de futur per a potenciar el comerç local de proximitat”.

Finalment, Castro ha indicat que Ciutadans “flexibilitzarà els usos que permetin compatibilitzar noves activitats amb les pimes i autònoms i reduirà la burocràcia per a obrir un negoci a la nostra ciutat”.

 

 

Cs Salt propone un paquete de medidas para crear un plan de ejes comerciales y de usos que impulse la apertura de nuevos negocios

  • La alcaldable, Inma Castro, apuesta por“exención de tasas de licencia y reducciones de diferentes tasas para apertura de nuevos comercios”

Salt, lunes 13 de mayo de 2019.- La alcaldable de Ciudadanos (Cs) en Salt, Inma Castro, ha anunciado que creará un paquete de medidas para poner en marcha un plan de ejes comerciales y de usos e impulsará la apertura de negocios. “Apostamos por exenciones de tasas de licencia o reducción de diferentes tasas municipales tanto a los nuevos comercios como a emprendedores y pequeñas empresas para recuperar la economía local y activar el empleo de calidad” ha indicado Castro.

La candidata ha indicado que “vamos a poner en marcha la ciudad para reducir el desempleo actual” y por esa razón ha mencionado que el desarrollo del sector sur es una parte fundamental del futuro de Salt “donde tenemos que hacer un gran esfuerzo para la modernización de los polígonos industriales para mejorar la competitividad y atraer nuevas empresas”. Paralelamente, Castro apuesta por “dotar al vivero de empresas de más herramientas económicas y mejoras con un plan de futuro para potenciar el comercio local de proximidad”.

Finalmente, Castro ha indicado que Ciudadanos “flexibilizará los usos que permitan compatibilizar nuevas actividades con las pymes y autónomos y reducirá la burocracia para abrir un negocio en nuestra ciudad”.