• L’alcaldable, Héctor Amelló, aposta per reduir els impostos al mínim aels emprenedors que obrin nous comerços“perquè primer puguin invertir en el seu negoci i arrenquin el més ràpid possible”

Figueres, diumenge 12 de maig de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) i alcaldable de Figueres, Héctor Amelló, ha anunciat aquest matí que quan sigui alcalde concedirà llicències exprés per a l’obertura de negocis de forma immediata i impulsarà eixos comercials de nova creació en els barris “reduint els impostos als propietaris que destinin locals a nous negocis i també els hi reduirem als comerciants perquè primer puguin invertir en el seu negoci perquè arrenquin el més ràpid possible”. Així ho ha exposat durant una roda de premsa en la qual ha desgranat les seves iniciatives en matèria d’emprenedors i comerç.

L’alcaldable taronja ha explicat que “tenim un ambiciós programa per a emprenedors per a reactivar econòmicament Figueres” i en aquest sentit “el primer que farem serà impulsar l’oficina Fiem (Figueres Empren) de suport a emprenedors, autònoms i empreses” que funcionarà com a finestreta única per a solucionar tots els tràmits, permetrà la reducció de la burocràcia, facilitarà la concessió de llicències exprés, “impulsarà la creació d’una bossa municipal de locals i negocis en lloguer i traspàs de llicències”, servirà per a buscar subvencions per a autònoms, promourà la creació d’una acceleradora d’empreses i treballarà per a la redacció d’un projecte en l’antiga plaça de toros i convertir-la en un centre de convencions.

En matèria comercial, Amelló ha remarcat que el primer pas de les seves mesures passarà per la creació de l’agència de comerç i turisme “que permetrà desenvolupar un pla de suport al comerç de proximitat”, impulsar un centre comercial obert (BID); la generació de nous eixos estratègics comercials en diferents barris “perquè torni la vida als barris, perquè torni el comerç i la recuperació en cada barri”; i a més també s’ha compromès a la creació del shopping Festival Figueres al Castell de Sant Ferran; i la creació d’un observatori del comerç de proximitat perquè “volem cuidar i acaronar el cor de Figueres, que és el comerç i ha de bategar amb força”.

 

 

Cs Figueres concederá licencias exprés para la apertura de negocios de forma inmediata

  • El alcaldable, Héctor Amelló, apuesta por reducir los impuestos al mínimo los emprendedores que abran nuevos comercios“para que primer puedan invertir en su negocio y arranquen lo más rápido posible”

Figueres, domingo 12 de mayo de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) y alcaldable de Figueres, Héctor Amelló, ha anunciado esta mañana que cuando sea alcalde concederá licencias exprés para la apertura de negocios de forma inmediata e impulsará ejes comerciales de nueva creación en los barrios “reduciendo los impuestos a los propietarios que destinen locales a nuevos negocios y también se los reduciremos a los comerciantes para que primero puedan invertir en su negocio para que arranquen lo más rápido posible”. Así lo ha expuesto durante una rueda de prensa en la que ha desgranado sus iniciativas en materia de emprendedores y comercio.

El alcaldable naranja ha explicado que “tenemos un ambicioso programa para emprendedores para reactivar económicamente Figueres”” y en ese sentido “lo primero que haremos será impulsar la oficina Fiem (Figueres Empren) de apoyo a emprendedores, autónomos y empresas” que funcionará como ventanilla única para solucionar todos los trámites, permitirá la reducción de la burocracia, facilitará la concesión de licencias exprés,“impulsará la creación de una bolsa municipal de locales y negocios en alquiler y traspaso de licencias”, servirá para buscar subvenciones para autónomos, promoverá la creación de una aceleradora de empresas y trabajará para la redacción de un proyecto en la antigua plaza de toros y convertirla en un centro de convenciones.

En materia comercial, Amelló ha remarcado que el primer paso de sus medidas pasará por la creación de la agencia de comercio y turismo “que permitirá desarrollar un plan de apoyo al comercio de proximidad”, impulsar un centro comercial abierto (BID); la generación de nuevos ejes estratégicos comerciales en distintos barrios “para que vuelva la vida a los barrios, para que vuelva el comercio y la recuperación en cada barrio”; y además también se ha comprometido a la creación del shopping Festival Figueres en el Castell de Sant Ferran; y la creación de un observatorio del comercio de proximidad porque “queremos cuidar y mimar el corazón de Figueres, que es el comercio y tiene que latir con fuerza”.