• L’¡’alcaldable, Sergio Atalaya, aposta per realitzar projectes de millora en els barris perifèrics“que també paguen impostos i ara estan desatesos”

Blanes, diumenge 12 de maig de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) i alcaldable de Blanes, Sergio Atalaya, ha assegurat que “només el vot a Ciutadans pot evitar que Blanes reediti un tripartit entre socialistes i independentistes” i per aquesta raó ha demanat una “mobilització massiva perquè som l’única alternativa constitucionalista”. Així ho va assegurar ahir a la nit durant l’acte de presentació de la candidatura municipal realitzat a la Llotja del Peix del port de Blanes en la qual va aprofitar també per a desgranar les principals mesures del partit per a Blanes “que tindran com a prioritat invertir en els barris”.

Atalaya ha assegurat que una de les primeres decisions serà “baixar el preu del rebut de les escombraries perquè ara que l’empresa és 100% pública i estalviem un milió d’euros també ha de veure’s aquesta millora en la butxaca del contribuent”. D’altra banda, també ha volgut destacar que la formació taronja garantirà la neutralitat de l’espai públic. “No deixarem que els partits separatistes utilitzin l’espai públic i la façana de l’ajuntament com a tauler d’anuncis”, va indicar.

El candidat taronja ha volgut destacar la necessitat d’invertir en els barris de la ciutat perquè “tenim alguns amb carrers sense asfaltar i uns altres que tenen necessitats molt específiques ara desateses”. En aquest sentit, ha anunciat que realitzarà un pla de millora dels barris perifèrics com Valldolitg i la Plantera “per a situar-los com a ciutadans de primera ja que aquests barris també paguen impost a Blanes i no és just que l’ajuntament no els tracti de la mateixa manera”.

Finalment, Atalaya ha reconegut que els resultats electorals de Ciutadans en els últims anys demostren que “guanyarem”.

 

 

Atalaya (Cs): “Solo el voto a Ciudadanos puede evitar que Blanes reedite un tripartito entre socialistas e independentistas”

  • El alcaldable, Sergio Atalaya, apuesta por realizar proyectos de mejora en los barrios periféricos “que también pagan impuestos y ahora están desatendidos”

Blanes, domingo 12 de mayo de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) y alcaldable de Blanes, Sergio Atalaya, ha asegurado que “solo el voto a Ciudadanos puede evitar que Blanes reedite un tripartito entre socialistas e independentistas” y por esa razón ha pedido una “movilización masiva porque somos la única alternativa constitucionalista”. Así lo aseguro anoche durante el acto de presentación de la candidatura municipal realizado en la Llotja del Peix del puerto de Blanes en la que aprovechó también para desgranar las principales medidas del partido para Blanes “que tendrán como prioridad invertir en los barrios”.

Atalaya ha asegurado que una de las primeras decisiones será “bajar el precio del recibo de las basuras porque ahora que la empresa es 100% pública y ahorramos un millón de euros también debe verse esa mejora en el bolsillo del contribuyente”. Por otro lado, también ha querido destacar que la formación naranja garantizará la neutralidad del espacio público. “No vamos a dejar que los partidos separatistas utilicen el espacio público y la fachada del ayuntamiento como tablón de anuncios”, indicó.

El candidato naranja ha querido destacar la necesidad de invertir en los barrios de la ciudad porque “tenemos algunos con calles sin asfaltar y otros que tienen necesidades muy específicas ahora desatendidas”. En este sentido, ha anunciado que realizará un plan de mejora de los barrios periféricos como Valldolitg y la Plantera “para situarlos como ciudadanos de primera puesto que estos barrios también pagan impuesto en Blanes y no es justo que el ayuntamiento no los trate de la misma forma”.

Finalmente, Atalaya ha reconocido que los resultados electorales de Ciudadanos en los últimos años demuestran que “vamos a ganar”.