• L’alcaldable, Héctor Amelló, assegura que“controlarem tots els contractes menors perquè siguin més transparents i atorgats amb objectivitat”

Figueres, dissabte 11 de maig de 2019.- L’alcaldable de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, ha fet públic aquest matí durant una visita a la carpa instal·lada a la ciutat que “posarem fi als nomenaments a dit, l’endollisme i al clientelisme a l’ajuntament de Figueres”. Per això, ha anunciat que revisarà els contractes menors i les subvencions concedides fins al moment “per a verificar la seva legalitat a través de comissions de contractació” i també realitzarà “una auditoria de tots els serveis externalitzats”.

Amelló ha assegurat que Ciutadans “té un ferm compromís amb la transparència” i per això ha anunciat la creació d’un portal de consulta on es publicarà la documentació dels costos dels serveis i tots els comptes financers; “l’eliminació de tota ombra de corrupció en els contractes públics de l’ajuntament”; l’auditoria, despolitització i agilització dels programes de subvencions; la creació d’un registre públic de contractes i subvencions atorgades i rebudes; i la publicació de tots els llocs de treball de personal eventual adscrit als gabinets municipals.

“El que volem és la regeneració democràtica de l’ajuntament de Figueres perquè els ajuntaments no poden ser les agències de col·locació dels partits separatistes que han fomentat el clientelisme en licitacions i contractes menors”, ha remarcat abans d’afegir que des de Ciutadans “posarem fi a aquestes pràctiques amb mesures que ressaltin neutralitat i objectivitat de la institució”.

 

 

Amelló (Cs): “Pondremos fin a los dedazos, al enchufismo y al clientelismo en el ayuntamiento de Figueres”

  • El alcaldable, Héctor Amelló, asegura que“controlaremos todos los contratos menores para que sean más transparentes y otorgados con objetividad”

Figueres, sábado 11 de mayo de 2019.- El alcaldable de Ciudadanos (Cs) en Figueres, Héctor Amelló, ha hecho público esta mañana durante una visita a la carpa instalada en la ciudad que “pondremos fin a los dedazos, al enchufismo y al clientelismo en el ayuntamiento de Figueres”. Para ello, ha anunciado que revisará los contratos menores y las subvenciones concedidas hasta el momento “para verificar su legalidad a través de comisiones de contratación” y también realizará “una auditoría de todos los servicios externalizados”.

Amelló ha asegurado que Ciudadanos “tiene un firme compromiso con la transparencia” y por ello ha anunciado la creación de un portal de consulta dónde se publicará la documentación de los costes de los servicios y todas las cuentas financieras; “la eliminación de toda sombra de corrupción en los contratos públicos del ayuntamiento”; la auditoría, despolitización y agilización de los programas de subvenciones; la creación de un registro público de contratos y subvenciones otorgadas y recibidas; y la publicación de todos los puestos de trabajo de personal eventual adscrito a los gabinetes municipales.

“Lo que queremos es la regeneración democrática del ayuntamiento de Figueres porque  los ayuntamientos no pueden ser las agencias de colocación de los partidos separatistas que han fomentado el clientelismo en licitaciones y contratos menores”, ha remarcado antes de añadir que desde Ciudadanos “pondremos fin a esas prácticas con medidas que resalten neutralidad y objetividad de la institución”.