• L’alcaldable, Jaume Vizern, assegura que pretén convertir la ciutat en“model i referent pionera en mesures de protecció mediambiental”

Olot, dissabte 11 de maig de 2019.- L’alcaldable de Ciutadans (Cs) a Olot, Jaume Vizern, ha anunciat avui que alliberarà del pagament de l’impost municipal de construccions, instal·lacions i obres a les noves inversions privades per a la col·locació d’equips generadors d’energia tèrmica o fotovoltaica d’autoconsum. “Volem que Olot sigui ciutat model i referent pionera en mesures de protecció mediambiental”, ha indicat.

El candidat taronja ha anunciat que al llarg de la campanya electoral “donarem a conèixer diverses propostes i mesures de caràcter pràctic per conscienciar la població de la necessitat inajornable cap a la transició energètica de baix impacte ambiental”. És per aquesta raó que Vizern ha considerat essencial remarcar “l’aposta decidida de Ciutadans per les energies renovables” i l’exempció del pagament de l’impost municipal de construccions per a aquests projectes esdevé l’eix principal per fomentar la transició energètica a la ciutat.

 

 

 

Ciudadanos Olot eximirá del impuesto de construcciones y obras a las inversiones para equipos de energía térmica o fotovoltaica de autoconsumo

  • El alcaldable, Jaume Vizern, asegura que pretende convertir la ciudad en“modelo y referente pionera en medidas de protección medioambiental”

Olot, sábado 11 de mayo de 2019.- El alcaldable de Ciudadanos (Cs) en Olot, Jaume Vizern, ha anunciado hoy que liberará del pago del impuesto municipal de construcciones, instalaciones y obras a las nuevas inversiones privadas para la colocación de equipos generadores de energía térmica o fotovoltaica de autoconsumo. “Queremos que Olot sea ciudad modelo y referente pionera en medidas de protección medioambiental”, ha indicado.

El candidato naranja ha anunciado que a lo largo de la campaña electoral “daremos a conocer varias propuestas y medidas de carácter práctico para concienciar a la población de la necesidad inaplazable para la transición energética de bajo impacto ambiental”. Es por esta razón que Vizern ha considerado esencial remarcar “la apuesta decidida de Ciudadanos por las energías renovables” y la exención del pago del impuesto municipal de construcciones para estos proyectos acontece el eje principal para fomentar la transición energética en la ciudad.