• L’alcaldable, Daniel Pamplona, proposa centrar-se en serveis socials, regeneració urbana, progrés econòmic, seguretat, transparència i retorn a la convivència

Girona, dimecres 8 de maig de 2019.- L’alcaldable de Ciutadans (Cs) a Girona, Daniel Pamplona, ha presentat aquest matí les principals línies del seu programa electoral en un esmorzar amb la premsa en el qual ha indicat que “ens centrarem en serveis socials, regeneració urbana, progrés econòmic, seguretat, transparència i retorn a la convivència”. Pamplona ha desgranat el projecte per a tenir “una Girona del segle XXI” i superar així la situació d’estancament en que es troba la ciutat actualment.

En matèria de serveis socials, Pamplona té en compte que l’habitatge és una de les principals preocupacions dels gironins i per això proposa“desenvolupar un pla local d’habitatge, fomentar el lloguer assequible, oferir garanties als propietaris perquè posin els pisos buits en el mercat de lloguer, combatre l’ocupació il·legal i augmentar el volum d’habitatge social”. D’altra banda, en aquest bloc també ha concretat la proposta d’aconseguir la gratuïtat dels llibres de text perquè “veiem com algunes escoles públiques en tenen i d’altres no i aquesta no és una situació d’igualtat”.

L’alcaldable també ha parlat de regeneració urbana i en aquest sentit ha proposat construir “la gran rambla de Girona a la carretera Barcelona” entre el carrer Emili Grahit i la plaça Marquès de Camps per convertir l’espai “en un eix comercial que permetrà aixecar persianes, reactivar la part del darrera de l’estació i eixamplar la zona centre”. També ha explicat el projecte d’enjardinament de la llera del riu Onyar entre la plaça Catalunya i el carrer del Carme “a l’estil del model que ja coneixem a Perpinyà” i que permetrà reactivar comercialment la zona, ampliar els carrils bici, ubicar terrasses i tenir més accessos a la llera del riu.

En matèria comercial, Pamplona aposta per “la retenció del talent” i en aquest sentit ha remarcat que des de Ciutadans “volem potenciar l’emprenedoria, volem que els joves puguin obrir la seva empresa d’una manera fàcil, sense impediments, amb menor burocràcia, menys tràmits administratius i per això també volem potenciar acceleradores d’start up”.

Finalment, el candidat taronja s’ha compromès a augmentar la plantilla de policia local “fins que arribin a les ràtios europees”. Entén que aquesta és una prioritat inexcusable tota vegada que “s’han abandonat els barris perifèrics i la inseguretat s’està fent notar”.

 

 

Ciudadanos Girona desgrana las principales líneas de su programa electoral para conseguir “una Girona del siglo XXI”

  • El alcaldable, Daniel Pamplona, propone centrarse en servicios sociales, regeneración urbana, progreso económico, seguridad, transparencia y retorno a la convivencia

Girona, miércoles 8 de mayo de 2019.- El alcaldable de Ciudadanos (Cs) en Girona, Daniel Pamplona, ha presentado esta mañana las principales líneas de su programa electoral en un desayuno con la prensa en el cual ha indicado que “nos centraremos en servicios sociales, regeneración urbana, progreso económico, seguridad, transparencia y retorno a la convivencia”. Pamplona ha desgranado el proyecto para tener “una Girona del siglo XXI” y superar así la situación de estancamiento en que se encuentra la ciudad actualmente.

En materia de servicios sociales, Pamplona tiene en cuenta que la vivienda es una de las principales preocupaciones de los gerundenses y por eso propone“desarrollar un plan local de vivienda, fomentar el alquiler asequible, ofrecer garantías a los propietarios para que pongan los pisos vacíos en el mercado de alquiler, combatir la ocupación ilegal y aumentar el volumen de vivienda social”. Por otro lado, en este bloque también ha concretado la propuesta de conseguir la gratuidad de los libros de texto porque “vemos como algunas escuelas públicas los tienen y otras no y esta no es una situación de igualdad”.

El alcaldable también ha hablado de regeneración urbana y en este sentido ha propuesto construir “la gran rambla de Girona en la carretera Barcelona”entre la calle Emili Grahit y la plaza Marqués de Camps para convertir el espacio “en un eje comercial que permitirá levantar persianas, reactivar la parte trasera de la estación y ensanchar la zona centro”. También ha explicado el proyecto para ajardinar el cauce del río Onyar entre la plaza Catalunya y la calle del Carme “al estilo del modelo que ya conocemos en Perpiñán” y que permitirá reactivar comercialmente la zona, ampliar los carriles bici, ubicar terrazas y tener más accesos al cauce del río.

En materia comercial, Pamplona apuesta por “la retención del talento” y en este sentido ha remarcado que desde Ciudadanos “queremos potenciar el emprendimiento, queremos que los jóvenes puedan abrir su empresa de una manera fácil, sin impedimentos, con menor burocracia, menos trámites administrativos y por eso también queremos potenciar aceleradoras de start up”.

Finalmente, el candidato naranja se ha comprometido a aumentar la plantilla de policía local “hasta llegar a las ratios europeas”. Entiende que esta es una prioridad inexcusable toda vez que “se han abandonado los barrios periféricos y la inseguridad se está haciendo notar”.