• El portaveu de Ciutadans i alcaldable de Figueres també aposta per crear un pla contra la pobresa invisible per ajudar les persones grans que passen necessitat i no entren dins el sistema de serveis socials

Figueres, dimarts 7 de maig de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a Figueres i actual alcaldable, Héctor Amelló, ha avançat que el seu partit proposarà la creació d’una residència per a gent gran “i que es faci en col·laboració amb fundacions vinculades a l’àmbit de la salut” per garantir una atenció òptima i que el projecte sigui una realitat en breu. “L’assistència social a les persones grans és una assignatura pendent a Figueres des de fa molt temps”, ha explicat Amelló.

L’alcaldable taronja també ha anunciat que aquesta proposta ha d’anar en paral·lel a la creació d’un “pla estratègic contra la pobresa invisible que afecta molt especialment a les persones grans del municipi”. Amelló ha explicat que aquest tipus de pobresa és difícil de detectar perquè afecta persones que no usen de forma habitual els serveis socials. “Tenim casos de gent gran que té el seu pis en propietat però una pensió minsa i no entra dins el sistema de serveis socials però que té unes grans dificultats en arribar a final de mes, pagar factures i fins i tot proveir-se de les necessitats bàsiques i no és just que gent que ha treballat tota la vida i ha pagat els seus impostos arribi a la vellesa i passi penúries”, ha indicat.

D’altra banda, Amelló també veu necessari fer un pla estratègic contra la soledat de les persones grans. Al seu entendre, això passa per organitzar un sistema a través del qual persones grans que tenen necessitats “puguin comptar amb ajuda per fer la compra, tenir una xarxa de suport per acompanyar-los, fer-los companyia o ajudar-los en algunes tasques domèstiques”. Per a l’alcaldable, “es tracta de centrar la política en les necessitats de les persones perquè ningú quedi exclòs”.

 

 

 

Ciudadanos Figueres propone la construcción de una residencia para gente mayor en colaboración con fundaciones de salud

  • El portavoz de Ciudadanos y alcaldable de Figueres también apuesta por crear un plan contra la pobreza invisible para ayudar las personas mayores que estén en apuros y no entran dentro del sistema de servicios sociales

Figueres, martes 7 de mayo de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Figueres y actual alcaldable, Héctor Amelló, ha avanzado que su partido propondrá la creación de una residencia para gente mayor “y que se haga en colaboración con fundaciones vinculadas al ámbito de la salud” para garantizar una atención óptima y que el proyecto sea una realidad en breve. “La asistencia social a las personas mayores es una asignatura pendiente en Figueres desde hace mucho tiempo”, ha explicado Amelló.

El alcaldable naranja también ha anunciado que esta propuesta tiene que ir en paralelo a la creación de un “plan estratégico contra la pobreza invisible que afecta muy especialmente a las personas mayores del municipio”. Amelló ha explicado que este tipo de pobreza es difícil de detectar porque afecta a personas que no usan de forma habitual los servicios sociales. “Tenemos casos de gente mayor que tiene su piso en propiedad pero una pensión exigua y no entra dentro del sistema de servicios sociales pero que tiene unas grandes dificultades para llegar a fin de mes, pagar facturas e incluso proveerse de las necesidades básicas y no es justo que gente que ha trabajado toda la vida y ha pagado sus impuestos llegue a la vejez y pase penurias”, ha indicado.

Por otro lado, Amelló también ve necesario hacer un plan estratégico contra la soledad de las personas mayores. A su entender, esto pasa por organizar un sistema a través del cual personas mayores que tienen necesidades “puedan contar con ayuda para hacer la compra, tener una red de apoyo para acompañarlos, hacerlos compañía o ayudarlos en algunas tareas domésticas”. Para el alcaldable, “se trata de centrar la política en las necesidades de las personas para que nadie quede excluido”.