• L’alcaldable de Cs per Figueres veu necessari“racionalitzar la despesa perquè els governs convergents i separatistes poden haver estat malgastant recursos públics”

Figueres, dijous 2 de maig de 2019.- L’alcaldable de Ciutadans (Cs) per Figueres i actual portaveu municipal, Héctor Amelló, ha anunciat que una de les seves primeres mesures quan arribi al govern municipal serà encarregar “una auditoria integral dels comptes municipals dels últims 4 anys”. “Hem denunciat durant molt de temps el clientelisme dels governs separatistes i volem saber en què s’ha gastat fins el darrer cèntim”, ha indicat.

El candidat taronja ha precisat que aquesta mateixa auditoria també permetrà establir un pla de futur per a millorar l’eficiència de la gestió i que els ciutadans “coneguin la destinació dels seus impostos de manera clara, transparent, detallada i comprensible” perquè entén que actualment existeixen partides innecessàries “i volem prescindir de la despesa supèrflua que pot ser eliminada del pressupost de l’ajuntament”. En el mateix sentit, ha remarcat la necessitat de “racionalitzar la despesa perquè els governs convergents i separatistes poden haver estat malgastant recursos públics i el control pressupostari és clau per a l’avanç del municipi”.

Amelló ha manifestat que una auditoria integral dels comptes “permetrà que la ciutadania conegui de primera mà la situació financera” de les arques públiques, aspecte que fins al moment “ha passat bastant desapercebut i és imprescindible recuperar la confiança de la ciutadania en la gestió pública”.

 

 

Amelló (Cs): “Vamos a levantar las alfombras, encargaremos una auditoría integral de las cuentas municipales de los últimos 4 años”

  • El alcaldable de Cs por Figueres ve necesario“racionalizar el gasto porque los gobiernos convergentes y separatistas pueden haber estado despilfarrando recursos públicos”

Figueres, jueves 2 de mayo de 2019.- El alcaldable de Ciudadanos (Cs) por Figueres y actual portavoz municipal, Héctor Amelló, ha anunciado que una de sus primeras medidas cuando llegue al gobierno municipal será encargar “una auditoría integral de las cuentas municipales de los últimos 4 años”. “Hemos denunciado durante mucho tiempo el clientelismo de los gobiernos separatistas y queremos saber en qué se ha gastado hasta el último céntimo”, ha indicado.

El candidato naranja ha precisado que esa misma auditoría también permitirá establecer un plan de futuro para mejorar la eficiencia de la gestión y que los ciudadanos “conozcan el destino de sus impuestos de manera clara, transparente, detallada y comprensible” porqué entiende que actualmente existen partidas innecesarias “y queremos prescindir del gasto superfluo que puede ser eliminado del presupuesto del ayuntamiento”. En el mismo sentido, ha remarcado la necesidad de “racionalizar el gasto porque los gobiernos convergentes y separatistas pueden haber estado despilfarrando recursos públicos y el control presupuestario es clave para el avance del municipio”.

Amelló ha manifestado que una auditoría integral de las cuentas “permitirá que la ciudadanía conozca de primera mano la situación financiera” de las arcas públicas, aspecto que hasta el momento “ha pasado bastante desapercibido y es imprescindible recuperar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública”.