• La portaveu municipal, Míriam Pujola, indica que encara que l’acte no figurava a l’agenda del govern es tracta d’una inauguració encoberta

Girona, dijous 28 de març de 2019.- La portaveu de Ciutadans (Cs) a Girona, Míriam Pujola, ha denunciat davant la Junta Electoral de zona de Girona a l’alcaldessa i el regidor d’urbanisme de la ciutat “per haver inaugurat aquesta tarda el pont del dimoni del barri de Santa Eugènia”. Segons ha recordat la regidora taronja, la LOREG és molt clara quan diu que “queda prohibit qualsevol acte d’inauguració d’obres sigui quina sigui la denominació que s’utilitzi per al mateix”.

“Considerem que aquesta tarda el govern de Madrenas s’ha tornat a saltar les lleis per fer la inauguració”, ha remarcat Pujola, abans d’assenyalar que es tracta del mateix govern “que evita mantenir la neutralitat de les institucions municipals evitant el compliment de les resolucions de la junta electoral”. Per a la regidora taronja, aquesta inauguració també ha servit “per donar visibilitat a Martí Terés, fins fa dues setmanes regidor d’ERC a l’Ajuntament i que ara s’integra dins la llista electoral de Madrenas”.

La inauguració del Pont del Dimoni “no figurava ni en l’agenda dels regidors ni en l’agenda del govern” però tal com ha indicat Pujola, “que enlloc s’especifiqui que és un acte d’inauguració no canvia el fet” doncs la mateixa alcaldessa ha fet difusió pública de la inauguració, a la que també hi ha assistit el regidor d’urbanisme, “i ho han fet en la seva condició d’autoritat”. A més, la regidora ha recordat que la mateixa alcaldessa “va destacar la recuperació d’aquest pont només un dia abans de l’inici del període electoral, curiosament quan va fer el balanç de mandat”.

 

 

Cs Girona denuncia a la alcaldesa y al concejal de urbanismo ante la Junta Electoral por la inauguración del Pont del Dimoni en pleno periodo electoral

  • La portavoz municipal, Míriam Pujola, indica que aunque el acto no figuraba a la agenda del gobierno se trata de una inauguración encubierta

Girona, jueves 28 de marzo de 2019.- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Girona, Míriam Pujola, ha denunciado ante la Junta Electoral de zona de Girona a la alcaldesa y al concejal de urbanismo de la ciudad “por haber inaugurado esta tarde el pont del dimoni del barrio de Santa Eugènia”. Según ha recordado la concejal naranja, la LOREG es muy clara cuando dice que “queda prohibido cualquier acto de inauguración de obras sea cual sea la denominación que se utilice para el mismo”.

“Consideramos que esta tarde el gobierno de Madrenas se ha vuelto a saltar las leyes para hacer la inauguración”, ha remarcado Pujola antes de señalar que se trata del mismo gobierno “que evita mantener la neutralidad de las instituciones municipales evitando el cumplimiento de las resoluciones de la junta electoral”. Para la concejal naranja, esta inauguración también ha servido “para dar visibilidad a Martí Terés, hasta hace dos semanas concejal de ERC en el Ayuntamiento y que ahora se integra dentro de la lista electoral de Madrenas”.

La inauguración del Pont del Dimoni “no figuraba ni en la agenda de los concejales ni en la agenda del gobierno” pero tal y como ha indicado Pujola,“que en ninguna parte se especifique que es un acto de inauguración no cambia el hecho” pues la misma alcaldesa ha hecho difusión pública de la inauguración, a la que también ha asistido el concejal de urbanismo, “y lo han hecho en su condición de autoridad”. Además, la portavoz naranja ha recordado que la misma alcaldesa “destacó la recuperación de este puente solo un día antes del inicio del periodo electoral, curiosamente cuando hizo el balance de mandato”.