El portaveu de Cs Figueres, Héctor Amelló

 

  • Entre les mesures es contempla la derogació immediata de l’adhesió a l’AMI, el compliment de la llei de banderes, la defensa de la legalitat i el respecte a les sentències judicials

Figueres, dijous 28 de març de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha exposat aquest matí en una roda de premsa el Decàleg per la llibertat, un document que serà “d’aplicació immediata” després de les eleccions municipals. “Des del primer dia que Ciutadans accedeixi a l’alcaldia d’aquest ajuntament aplicarem el decàleg perquè la màxima institució municipal estigui al servei de tots els veïns, amb independència de la ideologia que tinguin”, ha exposat Amelló.

Entre les mesures que contempla el Decàleg per la llibertat es troben la derogació immediata de l’adhesió a l’AMI “per ser una entitat que no ofereix cap servei a la nostra ciutat”; el manteniment de la neutralitat de l’espai públic mitjançant la “retirada de simbologia partidista”; la col·laboració amb totes les administracions de l’Estat; el respecte a totes les llengües oficials “perquè no podem trobar-nos amb una web municipal que obvia els continguts en castellà”; el compliment de la llei de banderes “per a respectar els símbols nacionals, autonòmics i municipals”; o la defensa de la legalitat i el compliment de les sentències judicials. “L’Ajuntament és un instrument de servei a la democràcia i ha de donar servei a tots els ciutadans”, ha remarcat el portaveu taronja.

D’altra banda, Amelló també ha volgut destacar, d’una banda, l’aprovació de dues propostes de resolució parlamentària per a garantir l’execució de controls periòdics contra el frau elèctric i el tràfic de drogues en la zona oest de Figueres “i l’elaboració d’un pla de xoc integral per a resoldre la situació”; i, d’altra banda, el compromís per a disposar de l’escola Carme Guasch en 2020.

 

Cs Figueres presenta el ‘Decálogo por la libertad’ para conseguir que el Ayuntamiento esté al servicio de todos los vecinos tras las elecciones municipales

  • Entre las medidas se contempla la derogación inmediata de la adhesión a la AMI, el cumplimiento de la ley de banderas, la defensa de la legalidad y el respeto a las sentencias judiciales

Figueres, jueves 28 de marzo de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, ha expuesto esta mañana en una rueda de prensa el Decálogo por la libertad, un documento que será “de aplicación inmediata” tras las elecciones municipales. “Desde el primer día que Ciudadanos acceda a la alcaldía de este ayuntamiento aplicaremos el decálogo para que la máxima institución municipal esté al servicio de todos los vecinos, con independencia de la ideología que tengan”, ha expuesto Amelló.

Entre las medidas que contempla el Decálogo por la libertad se encuentran la derogación inmediata de la adhesión a la AMI “por ser una entidad que no ofrece ningún servicio a nuestra ciudad”; el mantenimiento de la neutralidad del espacio público mediante la “retirada de simbología partidista”; la colaboración con todas las administraciones del Estado; el respeto a todas las lenguas oficiales “porque no podemos encontrarnos con una web municipal que obvia los contenidos en castellano”; el cumplimiento de la ley de banderas “para respetar los símbolos nacionales, autonómicos y municipales”; o la defensa de la legalidad y el cumplimiento de las sentencias judiciales. “El Ayuntamiento es un instrumento de servicio a la democracia y debe dar servicio a todos los ciudadanos”, ha remarcado el portavoz naranja.

Por otra parte, Amelló también ha querido destacar, por una parte, la aprobación de dos propuestas de resolución parlamentaria para garantizar la ejecución de controles periódicos contra el fraude eléctrico y el tráfico de drogas en la zona oeste de Figueres “y la elaboración de un plan de choque integral para resolver la situación”; y, por otro lado, el compromiso para disponer de la escuela Carme Guasch en 2020.