• La proposta de resolució aprovada

     

    La proposta de Ciutadans també obliga a implementar un pla de xoc integral per a fer front a la situació

Parlament de Catalunya, dimecres 27 de març de 2019.- El diputat de Ciutadans (Cs) per Girona i portaveu municipal de Cs a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha celebrat que en la Comissió d’Interior s’hagi aprovat per unanimitat la proposta de resolució parlamentària presentada per Cs per solucionar la problemàtica de la zona oest de Figueres i que suposarà, entre altres mesures, la realització d’operatius quinzenals per a detectar els casos de frau elèctric.

Més enllà dels operatius quinzenals contra el frau elèctric, la proposta també obliga a realitzar desplegaments policials mensuals per a la prevenció, detecció i control de cultius il·legals de marihuana així com la realització de controls contra el tràfic de drogues. A més, també es contempla la implantació d’un pla de xoc integral per a fer front a la situació. Segons ha exposat Amelló, aquest pla “ha de ser coordinat i en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Figueres i altres cossos policials, els serveis socials i tots els serveis municipals que tinguin competències” per a revertir la situació.

El diputat taronja té molt clar que “s’han aprovat mesures necessàries” però això no li impedeix continuar reclamant que “el govern hauria de dotar pressupostàriament la llei de barris per a poder fer actuacions urbanístiques i socials perquè la problemàtica no es resol només policialment”.

Cs consigue que el Parlament apruebe operativos periódicos de control del fraude eléctrico y tráfico de drogas en la zona oeste de Figueres

  • La propuesta de Ciudadanos también obliga a implementar un plan de choque integral para hacer frente a la situación

Parlament de Catalunya, miércoles 27 de marzo de 2019.- El diputado de Ciudadanos (Cs) por Girona y portavoz municipal de Cs en el Ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, ha celebrado que en la Comisión de Interior se haya aprobado por unanimidad la propuesta de resolución parlamentaria presentada por Cs para atajar la problemática de la zona oeste de Figueres y que supondrá, entre otras medidas, la realización de operativos quincenales para detectar los casos de fraude eléctrico.

Más allá de los operativos quincenales contra el fraude eléctrico, la propuesta también obliga a realizar despliegues policiales mensuales para la prevención, detección y control de cultivos ilegales de marihuana así como la realización de controles contra el tráfico de drogas. Además, también se contempla la implantación de un plan de choque integral para hacer frente a la situación. Según ha expuesto Amelló, dicho plan “debe ser coordinado y en colaboración con la Guardia Urbana de Figueres y otros cuerpos policiales, los servicios sociales y todos los servicios municipales que tengan competencias” para revertir la situación.

El diputado naranja tiene muy claro que “se han aprobado medidas necesarias” pero eso no le impide seguir reclamando que “el gobierno debería dotar presupuestariamente la ley de barrios para poder hacer actuaciones urbanísticas y sociales porque la problemática no se resuelve solo policialmente”.