• Elportaveu municipal, Héctor Amelló, reclama “reforçar immediatament la presència policial” per a evitar la successió d’ocupacions il·legals que s’estan produint

Girona, dimecres 6 de febrer de 2019.- El portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, ha presentat una moció per a ser debatuda en el pròxim ple en la qual exigeix a l’Ajuntament que obri una Oficina de Defensa dels Drets dels Veïns afectats per l’Ocupació Il·legal “per ajudar tots aquells veïns afectats per aquesta pràctica i els problemes de convivència que comporten”. Amelló ha precisat que aquesta oficina ha de servir per a recollir, “sota el principi de seguretat i confidencialitat” tots els actes i denúncies que atemptin contra la convivència, la seguretat ciutadana i l’habitabilitat en els edificis afectats per una ocupació mafiosa o generadora de problemes de convivència veïnal.

Per al regidor taronja, l’augment de delictes contra el patrimoni i la deterioració de convivència veïnal que suposen les ocupacions “fa necessària la creació d’aquesta oficina” que també hauria d’incloure “un servei d’assessorament jurídic que informi els veïns sobre les accions judicials a les quals tenen dret”. A més, Amelló ha indicat que aquest organisme haurà de comptar amb una unitat de seguiment contra les ocupacions il·legals “per a coordinar les accions a realitzar quan es detectin usurpacions”.

De forma paral·lela, també considera necessari “reforçar immediatament la presència policial i el patrullatge preventiu” a fi d’evitar la successió d’aquestes ocupacions il·legals que, en un volum important, es concentren en zones que porten temps patint aquesta pràctica delictiva i delictes associats a aquesta.

 

 

Cs Figueres pide al Ayuntamiento abrir una oficina de defensa de los derechos de los vecinos afectados por ocupaciones ilegales

  • El portavoz municipal, Héctor Amelló, reclama“reforzar inmediatamente la presencia policial” para evitar la sucesión de ocupaciones ilegales que se están produciendo

Figueres, miércoles 6 de febrero de 2019.- El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en Figueres, Héctor Amelló, ha presentado una moción para ser debatida en el próximo pleno en la que exige al Ayuntamiento que abra una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal “para ayudar a todos aquellos vecinos afectados por esta práctica y los problemas de convivencia que conllevan”. Amelló ha precisado que dicha oficina debe servir para recoger, “bajo el principio de seguridad y confidencialidad” todos los actos y denuncias que atenten contra la convivencia, la seguridad ciudadana y la habitabilidad en los edificios afectados por una ocupación mafiosa o generadora de problemas de convivencia vecinal.

Para el concejal naranja, el aumento de delitos contra el patrimonio y el deterioro de convivencia vecinal que suponen las ocupaciones “hace necesaria la creación de esta oficina” que también debería incluir “un servicio de asesoramiento jurídico que informe a los vecinos sobre las acciones judiciales a las que tiene derecho”. Además, Amelló ha indicado que este organismo deberá contar con una unidad de seguimiento contra las ocupaciones ilegales “para coordinar las acciones a realizar cuando se detecten usurpaciones”.

De forma paralela, también considera necesario “reforzar inmediatamente la presencia policial y el patrullaje preventivo” a fin de evitar la sucesión de estas ocupaciones ilegales que, en un volumen importante, se concentran en zonas que llevan tiempo sufriendo esta práctica delictiva y delitos asociados a la misma.