• El portaveu municipal, Héctor Amelló, indica queexisteixen “nombroses iniciatives públiques que poden realitzar-se i només requereixen de voluntat política”

Figueres, divendres 4 de gener de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, ha anunciat que la formació taronja impulsarà un“programa de desenvolupament estratègic comercial per als barris de la ciutat” amb l’objectiu de reactivar-los econòmicament i que “tornin a ser zones d’activitat, comerç i vida diària”. “Això també servirà per a fer atractives altres zones de la ciutat que permanentment han estat oblidades pels diferents governs”, ha remarcat Amelló.

El regidor ha assenyalat que existeixen “nombroses iniciatives públiques que poden realitzar-se i que només requereixen d’autèntica voluntat política” com per exemple “idear un programa de subvencions a negocis incipients”, fomentar una “estratègia de recuperació de comerços” o permetre “la reducció de l’IBI a qui destini locals per a lloguer comercial”.

“Estem parlant que els barris de la zona oest, Horta Capellera, Juncària i Parc Bosc, la Marca de l’Ham puguin també remodelar les seves zones verdes, generar espais de vida quotidiana i disposar dels mateixos serveis i possibilitats dels quals ara gaudeixen altres zones que són més atractives comercialment”, ha puntualitzat.

 

 

 

Cs Figueres impulsará un programa de creación de ejes comerciales en los barrios de la ciudad

  • El portavoz municipal, Héctor Amelló, indica que existen“numerosas iniciativas públicas que pueden realizarse y solo requieren de voluntad política”

Figueres, viernes 4 de enero de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Figueres, Héctor Amelló, ha anunciado que la formación naranja impulsará un“programa de desarrollo estratégico comercial para los barrios de la ciudad” con el objetivo de reactivarlos económicamente y que “vuelvan a ser zonas de actividad, comercio y vida diaria”. “Esto también servirá para hacer atractivas otras zonas de la ciudad que permanentemente han sido olvidadas por los distintos gobiernos”, ha remarcado Amelló.

El concejal ha señalado que existen “numerosas iniciativas públicas que pueden realizarse y que solo requieren auténtica voluntad política” como por ejemplo “idear un programa de subvenciones a negocios incipientes”, fomentar una “estrategia de recuperación de comercios” o permitir “la reducción del IBI a quién destine locales para alquiler comercial”.

“Estamos hablando que los barrios de la zona oeste, Horta Capellera, Juncària i Parc Bosc, la Marca de l’Ham puedan también remodelar sus zonas verdes, generar espacios de vida cotidiana y disponer de los mismos servicios y posibilidades de los que gozan ahora otras zonas que ahora son más atractivas comercialmente”, ha puntualizado.