• La portaveu municipal, Míriam Pujola,  considera que és una nova mostra de“la gestió nefasta”de Madrenas “que es fa moltes fotos però no tira endavant cap projecte”

Girona, divendres 21 de desembre de 2018.- “És ridícul que el govern anunciï una inversió de 2 milions per adquirir pisos per a l’emancipació de joves i ara hagi de canviar les bases del seu propi concurs perquè no ha rebut cap oferta”. D’aquesta manera ha descrit la portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, el “fracàs” de la campanya iniciada pel govern convergent de forma “improvisada” i que pretenia adquirir pisos de 40 m2 a un màxim de 95.000 euros per destinar-los a lloguer social.

“Ens vam trobar amb una proposta econòmica per a comprar pisos per a joves anunciada a bombo i platerets i resulta que el govern ni tan sols ha calculat si les condicions que fixava per adquirir habitatges eren viables o no”, ha explicat Pujola, qui després ha ironitzat sobre la proposta afegint que el govern “va dir que els compraria a un màxim de 95.000 euros com si a Girona hi hagués tants pisos per sota d’aquest preu”.

Per a Pujola aquesta situació és fruit “d’una gestió nefasta” de Madrenas “que es fa moltes fotos però no tira endavant cap projecte” i creu que aquest anunci improvisat d’adquisició de pisos es va produir “després que un periodista li fes passar vergonya en una entrevista a la ràdio en la qual Madrenas va admetre que durant el seu mandat i el de Puigdemont no s’ha construït ni un sol pis de protecció oficial”.

La portaveu taronja ha remarcat que a dia d’avui el govern municipal “encara ha d’explicar els requisits que els joves hauran de complir per poder accedir a aquests habitatges, en cas que l’ajuntament n’acabi comprant algun” i ha acusat el govern de fer “propaganda populista” amb un tema sensible “sabent com sap que el preu del lloguer s’ha disparat a la ciutat i pot suposar més de la meitat d’un sou, que els contractes de lloguer han anat a la baixa en un 28% i que els preus han augmentat un 20% en tres anys”. “Els gironins no volen una alcaldessa de foto sinó una alcaldessa que gestioni i no doni l’esquena a la gent”, ha precisat Pujola.

 

 

Cs Girona lamenta la “improvisación” del Gobierno al “anunciar una masiva compra de pisos para jóvenes y no recibir ninguna oferta”

  • La portavoz municipal, Míriam Pujola, considera que es una nueva muestra de“la gestión nefasta”de Madrenas “que se hace muchas fotos pero no saca adelante ningún proyecto”

Girona, viernes 21 de diciembre de 2018.- “Es ridículo que el gobierno anuncie una inversión de 2 millones para adquirir pisos para la emancipación de jóvenes y ahora tenga que cambiar las bases de su propio concurso porque no ha recibido ninguna oferta”. De este modo ha descrito la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Míriam Pujola, el “fracaso” de la campaña iniciada por el gobierno convergente de forma “improvisada” y que pretendía adquirir pisos de 40 m2 a un máximo de 95.000 euros para destinarlos a alquiler social.

“Nos encontramos con una propuesta económica para comprar pisos para jóvenes anunciada a bombo y platillo y resulta que el gobierno ni siquiera ha calculado si las condiciones que fijaba para adquirir viviendas eran viables o no”, ha explicado Pujola, quién después ha ironizado sobre la propuesta añadiendo que el gobierno “dijo que los compraría a un máximo de 95.000 euros como si en Girona hubiera tantos pisos por debajo de este precio”.

Para Pujola esta situación es fruto “de una gestión nefasta” de Madrenas “que se hace muchas fotos pero no saca adelante ningún proyecto” y cree que este anuncio improvisado de adquisición de pisos se produjo “después que un periodista le hiciera pasar vergüenza en una entrevista en la radio en la que Madrenas admitió que durante su mandato y el de Puigdemont no se ha construido ni un solo piso de protección oficial”.

La portavoz naranja ha remarcado que a día de hoy el gobierno municipal “todavía tiene que explicar los requisitos que los jóvenes tendrán que cumplir para poder acceder a estas viviendas, en el caso que el ayuntamiento acabe comprando alguno” y ha acusado al gobierno de hacer“propaganda populista” con un tema sensible “a sabiendas de cómo sabe que el precio del alquiler se ha disparado en la ciudad y puede suponer más de la mitad de un sueldo, que los contratos de alquiler han ido a la baja en un 28% y que los precios han aumentado un 20% en tres años”. “Los gerundenses no quieren una alcaldesa de foto sino una alcaldesa que gestione y no dé la espalda a la gente”, ha precisado Pujola.