Els diputats Héctor Amelló i Jean Castel

  • Ha presentat una proposta de resolució parlamentària en la qual també exigeix un Pla de Xoc Integral que involucri policia, serveis socials i altres serveis municipals

Figueres, dimecres 19 de desembre de 2018.- Els diputats autonòmics de Ciutadans (Cs) per Girona, Héctor Amelló i Jean Castel, han presentat una proposta de resolució parlamentària per a exigir a la Generalitat que es comprometi a “desplegar operatius de control i inspecció contra el frau elèctric amb una periodicitat quinzenal durant tot 2019” i realitzar “com a mínim mensualment, operatius de prevenció, detecció i control de cultius de marihuana i tràfic d’estupefaents en la zona oest”.

Segons ha informat Amelló, tant els dispositius contra el frau elèctric com els anti-drogues haurien de realitzar-se en coordinació amb l’Ajuntament, la companyia elèctrica, la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i les forces de seguretat de l’Estat que siguin necessàries. A més, en la proposta també ha exigit la necessitat “d’elaborar i implementar un Pla de Xoc Integral per a fer front a aquesta situació” en el qual també estiguin involucrats policia, serveis socials i altres serveis municipals competents. “L’objectiu del pla és que també inclogui una proposta d’adequació i sanejament de la via pública de tota la zona oest de Figueres”, ha remarcat.

El diputat taronja ha mostrat la seva preocupació per la “pèrdua de benestar i seguretat dels veïns de la zona oest a causa de l’incivisme, l’existència de pisos ocupats o els dedicats al cultiu de marihuana”, entre altres problemes als quals també cal sumar “els continuats talls de llum produïts per un alt frau elèctric associat a plantacions il·legals de marihuana” i que han suposat una mitjana de 130 talls de llum anuals de diverses hores de durada. “És urgent acabar amb aquesta situació i que Figueres deixi de ser notícia tant per això com per l’augment de robatoris violents (+168%), els robatoris en establiments (+56,4%) i els robatoris amb força en domicili (+112%)”, ha finalitzat.

 

 

Cs Figueres pide a la Generalitat inspecciones quincenales para evitar el fraude eléctrico y operativos mensuales contra el cultivo de marihuana

  • Ha presentado una propuesta de resolución parlamentaria en la que también exige un Plan de Choque Integral que involucre policía, servicios sociales y otros servicios municipales

Figueres, miércoles 19 de diciembre de 2018.- Los diputados autonómicos de Ciudadanos (Cs) por Girona, Héctor Amelló y Jean Castel, han presentado una propuesta de resolución parlamentaria para exigir a la Generalitat que se comprometa a “desplegar operativos de control e inspección contra el fraude eléctrico con una periodicidad quincenal durante todo 2019” y realizar “como mínimo mensualmente, operativos de prevención, detección y control de cultivos de marihuana y tráfico de estupefacientes en la zona oeste”.

Según ha informado Amelló, tanto los dispositivos contra el fraude eléctrico como los antidrogas deberían realizarse en coordinación con el Ayuntamiento, la compañía eléctrica, la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra y las fuerzas de seguridad del Estado que sean necesarias. Además, en la propuesta también ha exigido la necesidad “de elaborar e implementar un Plan de Choque Integral para hacer frente a esta situación” en la que también estén involucrados policía, servicios sociales y otros servicios municipales competente. “El objetivo del plan es que también incluya una propuesta de adecuación y saneamiento de la vía pública en toda la zona oeste de Figueres”, ha remarcado.

El diputado naranja ha mostrado su preocupación por la “pérdida de bienestar y seguridad de los vecinos de la zona oeste a causa del incivismo, la existencia de pisos ocupados o los dedicados al cultivo de marihuana”, entre otros problemas a los que también hay que sumar “los continuos cortes de luz producidos por un alto fraude eléctrico asociado a plantaciones ilegales de marihuana” y que han supuesto una media de 130 cortes de luz anuales de varias horas de duración. “Es urgente terminar con esta situación y que Figueres deje de ser noticia tanto por esto como por el aumento de robos violentos (+168%), los robos en establecimientos (+56,4%) y los robos con fuerza en domicilio (+112%)”, ha finalizado.