• El portaveu municipal, Héctor Amelló, indica que Cs vol“impulsar”aquesta necessitat bàsica “en una ciutat comercial com Figueres”

Figueres, dimecres 21 de novembre de 2018.- El portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha presentat una moció perquè el govern local reprengui els contactes amb l’entitat Asil Vilallonga Fundació Privada i “renegociï el contracte de lloguer que ens permeti crear un aparcament en els terrenys de l’antic camp de futbol del Far”. A més, obre la porta al fet que es contemplin altres possibilitats d’adquisició de la propietat dels terrenys. “Des de Ciutadans volem impulsar una necessitat i una demanda dels veïns com és l’ampliació de places d’aparcament en una ciutat comercial com Figueres” ha afegit.

“La creació de l’aparcament va quedar bloquejada pel vot en contra de l’esquerra independentista i el PSC, que se suma a tot el que suposi paralitzar la ciutat”, ha criticat Amelló, que també ha demanat al nou alcalde que insisteixi en aquesta obra “absolutament necessària” que suposaria la creació de 327 places noves d’aparcament “a només 10 minuts del centre”“Creiem que en aquest moment des de Ciutadans podem trobar el consens que ha estat incapaç d’obtenir el govern per impulsar l’aparcament”, ha afirmat.

El regidor ha assegurat que aquest aparcament podria no tenir pràcticament cap cost per a les arques municipals si s’estudia “implantar una fórmula d’aparcament regulat que discrimini entre residents i no residents”, com passa en altres ciutats espanyoles que tenen el mateix problema de manca d’aparcament suficient.

 

 

Cs Figueres pide al gobierno volver a iniciar los trámites para crear un aparcamiento en el antiguo campo de futbol de El Far

  • El portavoz municipal, Héctor Amelló, indica que Cs quiere“impulsar”esta necesidad básica “en una ciudad comercial como Figueres”

Figueres, miércoles 21 de noviembre de 2018.- El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, ha presentado una moción para que el gobierno local reanude los contactos con la entidad Asil Vilallonga Fundació Privada y “renegocie el contrato de alquiler que nos permita crear un aparcamiento en los terrenos del antiguo campo de futbol de El Far”. Además, abre la puerta a que se contemplen otras posibilidades de adquisición de la propiedad de los terrenos. “Desde Ciudadanos queremos impulsar una necesidad y una demanda de los vecinos como es la ampliación de plazas de aparcamiento en una ciudad comercial como Figueres” ha añadido.

“La creación del aparcamiento quedó bloqueada por el voto en contra de la izquierda independentista y el PSC, que se suma a todo lo que suponga paralizar la ciudad”, ha criticado Amelló, que también ha pedido al nuevo alcalde que insista en esta obra “absolutamente necesaria” que supondría la creación de 327 plazas nuevas de aparcamiento “a solo 10 minutos del centro”“Creemos que en este momento desde Ciudadanos podemos encontrar el consenso que ha sido incapaz de obtener el gobierno para impulsar el aparcamiento”, ha afirmado.

El concejal ha asegurado que este aparcamiento podría no tener prácticamente ningún coste para las arcas municipales si se estudia “implantar una fórmula de aparcamiento regulado que discrimine entre residentes y no residentes”, como ocurre en otras ciudades españolas que tienen el mismo problema de falta de aparcamiento suficiente.