• El diputat Alfonso Sánchez

    En la comissió de Territori també s’ha aprovat impulsar els acords perquè els trens transfronterers puguin carregar passatgers en els seus viatges de tornada

Barcelona, dimecres 14 de novembre de 2018.- El diputat de Ciutadans (Cs), Alfonso Sánchez, ha celebrat que el Parlament de Catalunya hagi aprovat per unanimitat la seva proposta en la comissió de Territori perquè s’eliminin els passos a nivell de la província de Girona i de la resta de Catalunya.“Fonamentalment, el que sol·licitem és que l’administració posi els recursos i mitjans de gestió necessaris perquè això sigui una realitat en el menor temps possible”, ha precisat.

En la proposta aprovada s’exigeix una col·laboració entre administracions per acabar amb els passos a nivell i construir passos alternatius subterranis o elevats. “Hem d’acabar amb aquesta situació en la qual hi ha municipis partits per la meitat a causa de les vies, com Flaçà i Figueres, o pobles com Ripoll que tenen el pas a nivell just a la sortida del túnel i sense visibilitat”, ha afegit.

La mateixa comissió també ha aprovat per unanimitat la proposta de resolució presentada pel diputat de Cs, Héctor Amelló, en la qual sol·licitava millores per als trens transfronterers com l’eliminació de les traves que actualment impedeixen que els trens de Renfe i SNCF puguin portar passatgers en els viatges de tornada als seus respectius països i fan el recorregut buits; millorar les connexions ferroviàries internacionals de Portbou i Cerbère i coordinar els horaris dels trens espanyols i francesos per millorar la mobilitat transfronterera amb els consells regionals d’Occitània i Migdia-Pirineus.

“Si tenim trens francesos que ara moren a Portbou i espanyols que moren en Cerbère només es tracta de signar els tractats corresponents perquè puguin recollir passatgers quan facin el recorregut invers”, ha explicat Amelló, qui també ha assenyalat la importància de quadrar horaris entre tots dos països perquè no es produeixin situacions com les actuals “en la qual arribes a Cerbère a les 14:05 hores i el tren per a Espanya ja ha sortit a les 14:00h i tens dues hores d’espera”. “Això també és fer europeïsme i desdibuixar les fronteres nacionals”, ha remarcat.

 

 

El Parlament aprueba por unanimidad la propuesta de Ciudadanos para la supresión de los pasos a nivel en la provincia

  • En la comisión de Territori también se ha aprobado impulsar los acuerdos para que los trenes transfronterizos puedan cargar pasajeros en sus viajes de vuelta

Barcelona, miércoles 14 de noviembre de 2018.- El diputado de Ciudadanos (Cs), Alfonso Sánchez, ha celebrado que el Parlament de Catalunya haya aprobado por unanimidad su propuesta en la comisión de Territori para que se eliminen los pasos a nivel de la provincia de Girona y del resto de Catalunya.“Fundamentalmente, lo que solicitamos es que la administración ponga los recursos y medios de gestión necesarios para que esto sea una realidad en el menor tiempo posible”, ha precisado.

En la propuesta aprobada se exige una colaboración entre administraciones para terminar con los pasos a nivel y construir pasos alternativos subterráneos o elevados. “Debemos terminar con esta situación en la que hay municipios partidos por la mitad a causa de las vías, como Flaçà y Figueres, o pueblos como Ripoll que tienen el paso a nivel justo a la salida del túnel y sin visibilidad”, ha añadido.

La misma comisión también ha aprobado por unanimidad la propuesta de resolución presentada por el diputado de Cs, Héctor Amelló, en la que solicitaba mejoras para los trenes transfronterizos como la eliminación de las trabas que actualmente impiden que los trenes de Renfe y SNCF puedan llevar pasajeros en los viajes de retorno a sus respectivos países y hacen el recorrido vacíos; mejorar las conexiones ferroviarias internacionales de Portbou y Cerbère y coordinar los horarios de los trenes españoles y franceses para mejorar la movilidad transfronteriza con los consejos regionales de Occitania y Migdia-Pirineus.

“Si tenemos trenes franceses que ahora mueren en Portbou y españoles que mueren en Cerbère solo se trata de firmar los tratados correspondientes para que puedan recoger pasajeros cuando hagan el recorrido inverso”, ha explicado Amelló, quién también ha señalado la importancia de cuadrar horarios entre ambos países para que no ocurra situaciones como las actuales “en la que llegas a Cerbère a las 14:05 horas y el tren para España ya ha salido a las 14:00h y tienes dos horas de espera”“Esto también es hacer europeísmo y desdibujar las fronteras nacionales”, ha remarcado.