• La portaveu de la formació, Míriam Pujola, assegura que falten espais canins en barris com Santa Eugènia o Germans Sàbat

Girona, dimecres 31 d’octubre de 2018.- La portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, ha reclamat al govern municipal que ampliï el nombre de parcs canins de la ciutat com a mesura per combatre l’incivisme que “actualment s’està produint en moltes zones de la ciutat, especialment en els nous camins habilitats per dur gossos deslligats”. La regidora ha assegurat que la darrera campanya realitzada per l’Ajuntament per combatre l’incivisme dels propietaris de gossos “no ha funcionat perquè la presència d’excrements a la via pública és evident, sobretot en els punts més allunyats del centre de la ciutat”.

En l’actualitat, l’Ajuntament de Girona té censats més de 3.300 gossos “i no hi ha suficients espais tancats perquè puguin passejar deslligats”, per aquesta raó Pujola reclama “més espais d’aquest tipus i campanyes de conscienciació a tots els barris de la ciutat per tal que es compleixin les ordenances”. La regidora també ha denunciat “la desatenció de les zones que ja estan en funcionament”.

 

 

 

Cs Girona propone crear nuevos parques caninos para acabar con el incivismo y evitar la presencia de excrementos a la calle

  • La portavoz de la formación, Míriam Pujola, asegura que faltan espacios caninos en barrios como Santa Eugènia o Germans Sàbat

Girona, miércoles 31 de octubre de 2018.- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Míriam Pujola, ha reclamado al gobierno municipal que amplíe el número de parques caninos de la ciudad como medida para combatir el incivismo que “actualmente se está produciendo en muchas zonas de la ciudad, especialmente en los nuevos caminos habilitados para llevar perros desatados”. La concejal ha asegurado que la última campaña realizada por el Ayuntamiento para combatir el incivismo de los propietarios de perros “no ha funcionado porque la presencia de excrementos en la vía pública es evidente, sobre todo en los puntos más alejados del centro de la ciudad”.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Girona tiene censados más de 3.300 perros “y no hay suficientes espacios cerrados para que puedan pasear desatados”, por esta razón Pujola reclama “más espacios de este tipo y campañas de concienciación en todos los barrios de la ciudad para que se cumplan las ordenanzas”. La concejal también ha denunciado “la desatención de las zonas que ya están en funcionamiento”.